Seminar

Seminar on programmist sõltumatu auditoorne koolitus, mille eesmärk on näiteks lisainfo hankimine või iseseisva töö läbiarutamine koolitaja juhendamisel. Seminar on õppetöö vorm, mis toetab eksamit, kontrolltööd või kodutööd.

Seminaril puudub hindamise vorm, st puuduvad kursuse koondhindes arvestatavad hindamistulemused. Kalendri abil saab koolitaja kursusele määrata seminari toimumisaja ja lisada täiendavat infot. Ühel kursusel saab kasutada mitut seminari.