Registreerimine

Võimalus õpilastel end kursusele registreerida eeldab registreerimise lisamooduli olemasolu. Kui kursus on registeerimiseks avatud, saavad õpilased end iseseisvalt kursusele registreerida. Kursusel osalejate lõpliku nimekirja kinnitab koolitaja. Registreerimiseks avatud kursusi saab kuvada kõigile või valitud sihtgruppidele.

Registreerimise lisamine kursusele

Registreerimise võimaldamiseks lisab koolitaja kursuse sündmuseks “registreerimine” ja määrab selle perioodi. Sel ajavahemikul on registreerimiseks avatud kursus nähtav õpilastele õpilase liideses peamenüü valikus „Kursustele registreerimine“.

Registreerimise lisamine kursusele
registreerimine

Vajadusel saab koolitaja määrata sihtgrupid, kellele kursust kuvatakse. Kui kursus on määratud kindlale või kindlatele sihtgruppidele, kuvatakse registreerimiseks avatud kursust vaid neile õpilastele, kes kuuluvad sihtgruppidesse. Kui koolitaja ei määra sihtgruppi, on registreerimiseks avatud kursus nähtav ja registreerimiseks avatud kogu registreerimisperioodi vältel kõikidele õpilastele.

Registreerimiseks avatud kursuse kuvamine õpilasele

Registreerimiseks avatud kursust kuvatakse õpilasele peamenüü valikus „Kursustele registreerimine“.
Saki „Registreerimiseks avatud kursused“ all kuvatakse kõiki hetkel registreerimiseks avatud kursusi lühiülevaatena: kursuse pealkiri, sündmuseid  ja nende alguskuupäevad, registreerimise lõppkuupäeva ja registreerimise staatust.

Kui mõni sündmus toimub määratud kellaajal, kuvatakse lisaks sündmuse kuupäevale ka toimumise ajavahemikku.
Veerus „Toimingud“ saab õpilane end kursusele registreerida.

Enne kursusele registreerimist saab õpilane detailsemalt tutvuda kursusega. Klikkides kursuse pealkirjal, avaneb põhjalikum info kursuse kohta.

Detailses infos kuvatakse kursuse ülevaadet: kursuse nimetust, sissejuhatust, õppeperioodi, hindamise lävendit, kursuse sündmusi ja nende osakaale, jpm. Kursuse detailne info on kursuse avaleht, mille abil saab õpilane jooksvalt kursis olla kursuse tulemustega.

Õpilasele kuvatakse kursuse infolehte juhul, kui kursus on registreerimiseks avatud või kui õpilane on kursusele registreeritud.

 

Kursusele registreerimine

Õpilase liideses kuvatakse registreerimiseks avatud kursusi peamenüü valikus menüüpunktis „Kursustele registreerimine“ all. Õpilane saab end registreerida valides sobiva kursuse ja klikkides valikul „Registreeri end sellele kursusele“.

Peale registreerimist saab õpilase registreering staatuse „kinnitamata“. Õpilase registreeringu kinnitab (või lükkab tagasi) koolitaja. Registreeringu staatust saab jälgida veerus „Seis“.

Registreeringu seis võib olla järgmiste staatustega: kinnitamata, kinnitatud, tagasilükatud.

Õpilase registreerimise kinnitamine või tagasilükkamine

Õpilase osalemise kursusel kinnitab koolitaja. Selleks ta kas kinnitab või lükkab tagasi õpilase registreeringu.
Õpilase registreeringu kinnitamiseks vali õpetaja liidese peamenüüst „Kursused“, leia kursus. Vali teemaploki “Seotud inimesed” alt sakk “Registreerimine”. Märgi õpilane või õpilased, keda soovid kinnitada kursusele. Vali „Salvesta“ nupu alt valik „Kinnita valitud registratsioonid“.

opilase-kinnitamine-kursusele

Õpilase registreeringut saad tagasi lükata valikuga „Lükka tagasi valitud registratsioonid“.
Peale registreeringu kinnitamist (või tagasi lükkamist) kuvatakse osaleja muutunud staatust veerus „Seis“.

Õpilane näeb oma registreeringu staatust jooksvalt peamenüü valiku „Kursustele registreerimine“ all valikus „Minu registreeringud“.

Registreerimise tühistamine

Õpilane saab enda registreeringut tühistada. Selleks tuleb klikkida valikul „Loobu“. Peale registreeringu tühistamist saab õpilane end vajadusel uuesti kursusele registreerida.

Ettevõtte nimetus registreerimise lehel alates versioonist

Õpilasele saadetud registreerimise link võib sisaldada ettevõtte nime, mida ei ole võimalik muuta ega eemaldada. Ettevõtte nime kuvatakse vaid uue õpilase konto registreerimisel.
Kursuse linki, mida koolitaja saadab õpilastele, kuvatakse kursuse andmete juures. Vali õpetaja liides-> Kursused->(vali kursus)-> Seotud inimesed->Registreerimine. Vali väline link ja kliki valikul “Rohkem linke.

registreerimine-uus-opl

Vali nimekirjast sobiva ettevõtte link.

ettevotte-link

Kopeeri link ja saada see osalejatele.

Saadetud lingi abil, uue õpilase konto loomisel, kuvatakse ettevõtte nimetust.

ettevote

 

Uue kasutaja registreerimine ja kinnitamine kursusele

Koolitaja saab saata kursusele registreerumise teavituse (lingi) emailiga. Kursuse link tuleb kopeerida õpetaja liidesest Kursuse kalendri “Registreerimise” juurest. Tegemist on välise lingiga (external URL) .

testkonto-uus-konto-reg

Kui soovitakse kasutada ettevõtte nime sisaldavat registreerimise lehte, siis tuleb link kopeerida kursuse lehel saki „Seotud inimesed“ ja „Registreerimine“ juurest.

testkursus-valine-link

Kliki valikul „Rohkem linke“, misjärel avaneb nimekiri ettevõtetest. Saatmiseks kopeeri ettevõtte nime järel olev link.

testkonto-ettevotte-nimi

Saadetud lingiga kuvatakse õpilase liidese sisselogimise lehte kutsega registreeruda kursusele ja kursuse sissejuhatavat infot. Kui õpilasel puudub konto Edutizeris, saab ta end registreerida kasutajaks.

testkonto-sisselogimine

Õpilase konto ja registreerimise automaatne kinnitamine
Kui kontrolli tulemusel probleeme kasutaja andmetes ei tuvastatud, aktiveeritakse kasutajakonto ning talle saadetakse kiri koos sisselogimise tunnustega. Samas kontrollitakse, kas registreerimise limiit võimaldab kursusele automaatselt kinnitamist, ja kui võimaldab, siis õpilane kinnitatakse kursuse osalejate nimekirja. Talle saadetakse info (email) registreerimise kinnitamise kohta. Kui registreerimiste limiit on täitunud, siis õpilast automaatselt kursusele ei registreerita. Tema registreerimine vajab koolitaja poolset kinnitamist või tagasilükkamist.
Õpilane näeb oma registreerimise seisu õpilase liideses menüüvalikus Minu kursused-> Kursustele registreerimine all.

testkonto-opilase-registreerimised

 

Õpilase konto ja registreerimise kinnitamine koolitaja poolt
Kui registreerimise limiit on täitunud, siis kuvatakse õpilase andmeid õpetaja liidese registreerimise lehel, kus koolitaja peab registreerimise kas kinnitama või tagasi lükkama. Kui koolitaja kinnitab registreerimise, siis saadetakse õpilasele kiri kursusele kinnitamise kohta.

Õpilase konto ja registreerimise tagasilükkamine koolitaja poolt
Kui koolitaja lükkab õpilase registreerimise tagasi, siis saadetakse õpilasele kiri registreerimise tagasilükkamise kohta. Kontot ei registreerita õppekeskkonda. Uue konto tagasilükkamisega kaob õpilasel võimalus uuesti samade andmetega konto registreerida.

Probleemse konto aktiveerimine ja registreerimise kinnitamine koolitaja poolt
Kui kontrolli tulemusel tuvastatakse ebakõla andmetes, kuvatakse registreeritud kasutajakontot õpetaja liideses kursusele registreerimise lehel märkega „probleemne konto“. Koolitaja vaatab andmed üle ja kas kinnitab (roheline nupp), lükkab registreerimise tagasi (punane nupp) või kinnitab konto andmed ja lükkab tagasi kursusele registreerimise (kollane nupp).

Kinnitamisega koos kinnitatakse õpilase andmed (luuakse õpilase konto) kui ka kinnitatakse õpilase registreering ehk õpilane lisatakse kursuse osalejate nimekirja. Õpilase e-mailile saadetakse vastav teavitus registreerimise kinnituse kohta. Konto registreerimisel saadetakse õpilasele teavitus ja sisselogimise parool.

testkonto-registreerimise-kinnitamine

testkonto-probleemse-konto-kinnitamine

Probleemse konto aktiveerimine ja registreerimise tagasilükkamine koolitaja poolt
Tagasilükkamisega kinnitatakse õpilase konto andmed, kuid teda ei registreerita kursusel osalejaks. Õpilase e-mailile saadetakse vastav teavitus.