Registreerimine

Võimalus õpilastel end kursusele registreerida eeldab registreerimise lisamooduli olemasolu. Kui kursus on registeerimiseks avatud, saavad õpilased end iseseisvalt kursusele registreerida. Kursusel osalejate lõpliku nimekirja kinnitab koolitaja. Registreerimiseks avatud kursusi saab kuvada kõigile või valitud sihtgruppidele.

Registreerimise lisamine kursusele

Registreerimise võimaldamiseks lisab koolitaja kursuse sündmuseks “registreerimine” ja määrab selle perioodi. Sel ajavahemikul on registreerimiseks avatud kursus nähtav õpilastele õpilase liideses peamenüü valikus „Kursustele registreerimine“.

Registreerimise lisamine kursusele
registreerimine

Vajadusel saab koolitaja määrata sihtgrupid, kellele kursust kuvatakse. Kui kursus on määratud kindlale või kindlatele sihtgruppidele, kuvatakse registreerimiseks avatud kursust vaid neile õpilastele, kes kuuluvad sihtgruppidesse. Kui koolitaja ei määra sihtgruppi, on registreerimiseks avatud kursus nähtav ja registreerimiseks avatud kogu registreerimisperioodi vältel kõikidele õpilastele.

Registreerimiseks avatud kursuse kuvamine õpilasele

Registreerimiseks avatud kursust kuvatakse õpilasele peamenüü valikus „Kursustele registreerimine“.
Saki „Registreerimiseks avatud kursused“ all kuvatakse kõiki hetkel registreerimiseks avatud kursusi lühiülevaatena: kursuse pealkiri, sündmuseid  ja nende alguskuupäevad, registreerimise lõppkuupäeva ja registreerimise staatust.

Kui mõni sündmus toimub määratud kellaajal, kuvatakse lisaks sündmuse kuupäevale ka toimumise ajavahemikku.
Veerus „Toimingud“ saab õpilane end kursusele registreerida.

Enne kursusele registreerimist saab õpilane detailsemalt tutvuda kursusega. Klikkides kursuse pealkirjal, avaneb põhjalikum info kursuse kohta.

Detailses infos kuvatakse kursuse ülevaadet: kursuse nimetust, sissejuhatust, õppeperioodi, hindamise lävendit, kursuse sündmusi ja nende osakaale, jpm. Kursuse detailne info on kursuse avaleht, mille abil saab õpilane jooksvalt kursis olla kursuse tulemustega.

Õpilasele kuvatakse kursuse infolehte juhul, kui kursus on registreerimiseks avatud või kui õpilane on kursusele registreeritud.

 

Kursusele registreerimine

Õpilase liideses kuvatakse registreerimiseks avatud kursusi peamenüü valikus menüüpunktis „Kursustele registreerimine“ all. Õpilane saab end registreerida valides sobiva kursuse ja klikkides valikul „Registreeri end sellele kursusele“.

Peale registreerimist saab õpilase registreering staatuse „kinnitamata“. Õpilase registreeringu kinnitab (või lükkab tagasi) koolitaja. Registreeringu staatust saab jälgida veerus „Seis“.

Registreeringu seis võib olla järgmiste staatustega: kinnitamata, kinnitatud, tagasilükatud.

Õpilase registreerimise kinnitamine või tagasilükkamine

Õpilase osalemise kursusel kinnitab koolitaja. Selleks ta kas kinnitab või lükkab tagasi õpilase registreeringu.
Õpilase registreeringu kinnitamiseks vali õpetaja liidese peamenüüst „Kursused“, leia kursus. Vali teemaploki “Seotud inimesed” alt sakk “Registreerimine”. Märgi õpilane või õpilased, keda soovid kinnitada kursusele. Vali „Salvesta“ nupu alt valik „Kinnita valitud registratsioonid“.

opilase-kinnitamine-kursusele

Õpilase registreeringut saad tagasi lükata valikuga „Lükka tagasi valitud registratsioonid“.
Peale registreeringu kinnitamist (või tagasi lükkamist) kuvatakse osaleja muutunud staatust veerus „Seis“.

Õpilane näeb oma registreeringu staatust jooksvalt peamenüü valiku „Kursustele registreerimine“ all valikus „Minu registreeringud“.

Registreeringu tühistamine

Õpilane saab enda registreeringut tühistada. Selleks tuleb klikkida valikul „Loobu“. Peale registreeringu tühistamist saab õpilane end vajadusel uuesti kursusele registreerida.