Registreerimise lisamine kursusele

Registreerimise võimaldamiseks lisab koolitaja kursuse sündmuseks “registreerimine” ja määrab selle perioodi. Sel ajavahemikul on registreerimiseks avatud kursus nähtav õpilastele õpilase liideses peamenüü valikus „Kursustele registreerimine“.

Registreerimise lisamine kursusele
registreerimine

Vajadusel saab koolitaja määrata sihtgrupid, kellele kursust kuvatakse. Kui kursus on määratud kindlale või kindlatele sihtgruppidele, kuvatakse registreerimiseks avatud kursust vaid neile õpilastele, kes kuuluvad sihtgruppidesse. Kui koolitaja ei määra sihtgruppi, on registreerimiseks avatud kursus nähtav ja registreerimiseks avatud kogu registreerimisperioodi vältel kõikidele õpilastele.