Registreerimiseks avatud kursuse kuvamine õpilasele

Registreerimiseks avatud kursust kuvatakse õpilasele peamenüü valikus „Kursustele registreerimine“.
Saki „Registreerimiseks avatud kursused“ all kuvatakse kõiki hetkel registreerimiseks avatud kursusi lühiülevaatena: kursuse pealkiri, sündmuseid  ja nende alguskuupäevad, registreerimise lõppkuupäeva ja registreerimise staatust.

Kui mõni sündmus toimub määratud kellaajal, kuvatakse lisaks sündmuse kuupäevale ka toimumise ajavahemikku.
Veerus „Toimingud“ saab õpilane end kursusele registreerida.

Enne kursusele registreerimist saab õpilane detailsemalt tutvuda kursusega. Klikkides kursuse pealkirjal, avaneb põhjalikum info kursuse kohta.

Detailses infos kuvatakse kursuse ülevaadet: kursuse nimetust, sissejuhatust, õppeperioodi, hindamise lävendit, kursuse sündmusi ja nende osakaale, jpm. Kursuse detailne info on kursuse avaleht, mille abil saab õpilane jooksvalt kursis olla kursuse tulemustega.

Õpilasele kuvatakse kursuse infolehte juhul, kui kursus on registreerimiseks avatud või kui õpilane on kursusele registreeritud.