Uue kasutaja registreerimine ja kinnitamine kursusele

Koolitaja saab saata kursusele registreerumise teavituse (lingi) emailiga. Kursuse link tuleb kopeerida õpetaja liidesest Kursuse kalendri “Registreerimise” juurest. Tegemist on välise lingiga (external URL) .

testkonto-uus-konto-reg

Kui soovitakse kasutada ettevõtte nime sisaldavat registreerimise lehte, siis tuleb link kopeerida kursuse lehel saki „Seotud inimesed“ ja „Registreerimine“ juurest.

testkursus-valine-link

Kliki valikul „Rohkem linke“, misjärel avaneb nimekiri ettevõtetest. Saatmiseks kopeeri ettevõtte nime järel olev link.

testkonto-ettevotte-nimi

Saadetud lingiga kuvatakse õpilase liidese sisselogimise lehte kutsega registreeruda kursusele ja kursuse sissejuhatavat infot. Kui õpilasel puudub konto Edutizeris, saab ta end registreerida kasutajaks.

testkonto-sisselogimine

Õpilase konto ja registreerimise automaatne kinnitamine
Kui kontrolli tulemusel probleeme kasutaja andmetes ei tuvastatud, aktiveeritakse kasutajakonto ning talle saadetakse kiri koos sisselogimise tunnustega. Samas kontrollitakse, kas registreerimise limiit võimaldab kursusele automaatselt kinnitamist, ja kui võimaldab, siis õpilane kinnitatakse kursuse osalejate nimekirja. Talle saadetakse info (email) registreerimise kinnitamise kohta. Kui registreerimiste limiit on täitunud, siis õpilast automaatselt kursusele ei registreerita. Tema registreerimine vajab koolitaja poolset kinnitamist või tagasilükkamist.
Õpilane näeb oma registreerimise seisu õpilase liideses menüüvalikus Minu kursused-> Kursustele registreerimine all.

testkonto-opilase-registreerimised

 

Õpilase konto ja registreerimise kinnitamine koolitaja poolt
Kui registreerimise limiit on täitunud, siis kuvatakse õpilase andmeid õpetaja liidese registreerimise lehel, kus koolitaja peab registreerimise kas kinnitama või tagasi lükkama. Kui koolitaja kinnitab registreerimise, siis saadetakse õpilasele kiri kursusele kinnitamise kohta.

Õpilase konto ja registreerimise tagasilükkamine koolitaja poolt
Kui koolitaja lükkab õpilase registreerimise tagasi, siis saadetakse õpilasele kiri registreerimise tagasilükkamise kohta. Kontot ei registreerita õppekeskkonda. Uue konto tagasilükkamisega kaob õpilasel võimalus uuesti samade andmetega konto registreerida.

Probleemse konto aktiveerimine ja registreerimise kinnitamine koolitaja poolt
Kui kontrolli tulemusel tuvastatakse ebakõla andmetes, kuvatakse registreeritud kasutajakontot õpetaja liideses kursusele registreerimise lehel märkega „probleemne konto“. Koolitaja vaatab andmed üle ja kas kinnitab (roheline nupp), lükkab registreerimise tagasi (punane nupp) või kinnitab konto andmed ja lükkab tagasi kursusele registreerimise (kollane nupp).

Kinnitamisega koos kinnitatakse õpilase andmed (luuakse õpilase konto) kui ka kinnitatakse õpilase registreering ehk õpilane lisatakse kursuse osalejate nimekirja. Õpilase e-mailile saadetakse vastav teavitus registreerimise kinnituse kohta. Konto registreerimisel saadetakse õpilasele teavitus ja sisselogimise parool.

testkonto-registreerimise-kinnitamine

testkonto-probleemse-konto-kinnitamine

Probleemse konto aktiveerimine ja registreerimise tagasilükkamine koolitaja poolt
Tagasilükkamisega kinnitatakse õpilase konto andmed, kuid teda ei registreerita kursusel osalejaks. Õpilase e-mailile saadetakse vastav teavitus.