Tagasiside

Kursuse tagasiside annab koolitajale võimaluse hinnata ja analüüsida koolituse läbiviimist õpilase vaatevinklist. Kursuse tagasiside on õpilaste hinnang kursuse, kursuse korralduse või näiteks kursuse õppematerjali kohta.

Tagasiside on anonüümne – koolitaja ei näe üksikõpilaste antud vastuseid ega saa ülevaadet kes küsimustikule vastas. Tagasiside on vabatahtlik kursuse koolitajale tagasiside korraldamiseks kui ka õpilastele küsimustikule vastamiseks. Kursusel osalevad õpilased saavad küsimustikule vastata kursuse vältel üks kord. Tagasiside küsimustiku koostab koolitaja. Koostamiseks on kolme tüüpi küsimused: kolme, viie valikvastusega ja avatud küsimus. Vastustest koostatakse statistiline kokkuvõte, mis salvestub kursuse andmete juures.

Küsimustiku koostamine

Tagasiside küsimustikku saab koostada kolme küsimuse mudeli abil. Küsimuste hulk ei ole piiratud.

Viie valikvastusega küsimuse küsimuse vastuste hulgast määrab õpilane sobivaima. Valikvastusteks on „Jah”, „Pigem jah”, „Rahuldav”, „Pigem mitte”,”Ei”. Kolme valikvastusega küsimuse valikvastused on: „Jah”, „Rahuldav”, „Ei”. Avatud küsimusel puuduvad vastusevalikud. Õpilane sisestab vastuse vabatekstina.

Tagasiside küsimustiku koostamine toimub õpetaja liideses valiku „Kurused” all. Kursuse avatud andmete lehel teemaploki “Tulemused ja tagasiside”, saki „Tagasiside”all vali op:lisa – Uus küsimus.
Välja „Tüüp” rippmenüüst vali küsimuse mudel. Väljale „Küsimuse tekst” lisatakse küsimus. Salvesta andmed.

tagasiside2

Koostatud küsimustikku kuvatakse kursuse avatud andmete lehel saki „Tagasiside” all.

tagasiside-3

Õpilasele kuvatakse tagasiside küsimustikku õpilase liideses “Minu kursused” ikooni all, kursuse avatud andmete lehel saki “Tagasiside” juures.

 

Tagasiside kokkuvõte

Kursuse avatud andmete lehel saki “Tagasiside” all kuvatakse tagasiside tulemusi. Õpilaste vastuseid kuvatakse küsimustiku kokkuvõttena ja iga üksiku küsimuse tulemuste kokkuvõttena.

Tagasiside küsimustiku kokkuvõttes kuvatakse iga küsimust, küsimuse tüüpi, vastuste arvu ja vastuste keskmist tulemust.

Klikkides valitud küsimusel, kuvatakse küsimuse kokkuvõtet:

  • Esitatud küsimus
  • Küsimuse tüüp
  • Küsimuse vastuse variandid
  • Igale üksikule vastusevariandile antud vastus (arv) ja protsentuaalne tulemus
  • Vastanute arvu

Tagasiside kokkuvõte salvestub kursuse tulemuste juures ja on taasesitatavas vormis.