Küsimustiku koostamine

Tagasiside küsimustikku saab koostada kolme küsimuse mudeli abil. Küsimuste hulk ei ole piiratud.

Viie valikvastusega küsimuse küsimuse vastuste hulgast määrab õpilane sobivaima. Valikvastusteks on „Jah”, „Pigem jah”, „Rahuldav”, „Pigem mitte”,”Ei”. Kolme valikvastusega küsimuse valikvastused on: „Jah”, „Rahuldav”, „Ei”. Avatud küsimusel puuduvad vastusevalikud. Õpilane sisestab vastuse vabatekstina.

Tagasiside küsimustiku koostamine toimub õpetaja liideses valiku „Kurused” all. Kursuse avatud andmete lehel teemaploki “Tulemused ja tagasiside”, saki „Tagasiside”all vali op:lisa – Uus küsimus.
Välja „Tüüp” rippmenüüst vali küsimuse mudel. Väljale „Küsimuse tekst” lisatakse küsimus. Salvesta andmed.

tagasiside2

Koostatud küsimustikku kuvatakse kursuse avatud andmete lehel saki „Tagasiside” all.

tagasiside-3

Õpilasele kuvatakse tagasiside küsimustikku õpilase liideses “Minu kursused” ikooni all, kursuse avatud andmete lehel saki “Tagasiside” juures.