Tagasiside kokkuvõte

Kursuse avatud andmete lehel saki “Tagasiside” all kuvatakse tagasiside tulemusi. Õpilaste vastuseid kuvatakse küsimustiku kokkuvõttena ja iga üksiku küsimuse tulemuste kokkuvõttena.

Tagasiside küsimustiku kokkuvõttes kuvatakse iga küsimust, küsimuse tüüpi, vastuste arvu ja vastuste keskmist tulemust.

Klikkides valitud küsimusel, kuvatakse küsimuse kokkuvõtet:

  • Esitatud küsimus
  • Küsimuse tüüp
  • Küsimuse vastuse variandid
  • Igale üksikule vastusevariandile antud vastus (arv) ja protsentuaalne tulemus
  • Vastanute arvu

Tagasiside kokkuvõte salvestub kursuse tulemuste juures ja on taasesitatavas vormis.