Tulemused. Statistika ja raportid

Tulemused. Statistika ja raportid koosneb kahest osast: erinevate kursuste õppetöövormide (eksam, kontrolltöö, kodutöö) tulemustest ja tulemuste statistilistest kokkuvõtetest.

Ülevaade antakse järgmistest tulemustest:

  • Aktiivse või arhiveeritud ühe- või mitmeosalise kursuse (koond)tulemused
  • Kursuse õppetöövormide (eksam, kontrolltöö, kodutöö) erinevate hindamisvormide tulemused
  • Õpilase erinevate hindamise vormide tulemused
  • Soovitud otsinguandmete abil koostatud raportid
Erinevast vaatenurgast lähtuvaid statistilisi kokkuvõtteid kuvatakse küsimuste, testide, õpikute ja õpilaste tulemuste kohta. Statistilisi kokkuvõtteid saab koostada valitud ajaperioodi või kursuse raames.