Arhiveeritud mitmeosalise kursuse tulemused

Mitmeosalisele kursusele on registreeritud mitu õppetöö vormi, mida hinnatakse mitme testi või ülesandega.

Mitmeosalise kursuse õppetöö vormidena saab kasutada kontrolltööd, kodutööd, eksamit. Õppeprotsessi aitab tõhustada seminar ja/või on-line konsultatsioon näiteks enne saabuvat eksamit või kontrolltööd. Ühe kursuse raames saab kasutada mitut kontrolltööd ja kodutööd ja ühte eksamit.

Kontrolltöö hindamise vormina saab rakendada harjutus-, eksami- või sõltumatut testi ja ülesannet. Igale hindamise vormile saab määrata kaalu kursuse koondhindes. Kontrolltöö(de)le ja kodutöö(de)le saab määrata eksamile pääsemise eelduse.

Kursuse hinne kujuneb mitme hindamise vormi koondhindena. Kursuse hinnang määratakse vastavalt koondhinde tulemusena automaatselt.

Mitmeosalise kursuse tulemustena kuvatakse:

  • Nimi – osalejate nimekiri (ees –ja perekonnanimi)
  • Õppetöö vormi ja hindamise vormi nimetust (iga õppetöö – ja hindamise vorm eraldi kirjena)
  • Tulemus – osaleja erinevate testide/ülesannete koondtulemus (protsentuaalselt)
  • Hinnang – hinnang (positiivne, negatiivne, ei osalenud) vastavalt koondtulemusele
  • Kommentaar – koolitaja lisatud kommentaar tulemustele

Iga hindamise vormi korral kuvatakse ka seisu. Eksami ja kontrolltöö korral, mida pole sooritatud on nähtav seis „ ei osalenud”, mida kinnitab kollane värv. Kui eksam või kontrolltöö on sooritatud on nähtav tulemusprotsent ning seisu kinnitav värv. Juhul, kui testi või ülesande tulemus on positiivne, on seisu kinnitav värv roheline, kui negatiivne on seisu kinnitav värv roosa.

Kodutööle on lisatud üleslaadimise kuupäev ning tööl , mida pole esitatud või hinnatud on märkega „ootab hindamist” või „ei osalenud”, mida kinnitab kollane värv. Kui kodutöö on hinnatud on nähtav tulemusprotsent ja seisu kinnitav värv (roheline või roosa).

Arhiveeritud kursuse tulemuste korral ei ole koolitajal võimalik tulemusi muuta. Kui õpilase kursuse tulemustele on lisatud kommantaar, on see nähtav ka arhiveeritud tulemuste juures. Õpilasele saadetud kommentaari ja arhiveeritud kursuse tulemusi näeb õpilase vaates menüüs „Eelmised kursused”  valikus „Kursuste tulemused”.

Klikkides tabeli päises olevate pealkirjade (“nimi”, “tulemus”vms) kõrval, saab koolitaja järjestada või grupeerida tabelis toodud andmeid. Näiteks saab koondada tabeli ülaossa kõik need õpilased, kes ei sooritanud eksamit. Kursuse tulemustena kuvatud andmetest saab koostada raporti või need välja printida.

Valikus „Vaata detailseid tulemusi” kuvatakse hindamise vorme (kirjed). Klikkides valitud testi või ülesande pealkirjal avaneb detailsem ülevaade tulemustest.