Arhiveeritud üheosalise kursuse tulemused

Üheosalisele kursusele on registreeritud üks õppetöö vorm, mida hinnatakse ühe testi või ülesandega. Näiteks õppetöö vormiks on kodutöö, mille hindamise vormiks on ülesanne.

Üheosalisel kursusel saab kasutada kontrolltööd, mille hindamise vormiks on kas eksamitest, harjutustest, programmiväline test või praktiline ülesanne. Samuti võib üheosalise kursuse õppetöö vormina kasutada kodutööd või eksamit. Kursuse koondhinne kujuneb ühe hindamise vormi tulemusel. Kursuse hinnang (positiivne/negatiivne) kujuneb automaatselt vastavalt kursuse tulemusele.
Kursusele võib lisada õppetöö vorme, millel puudub hindamise test või ülesanne (seminar, on-line konsultatsioon).

Üheosalise arhiveeritud kursuse tulemustes kuvatakse:

  • Nimi – osalejate nimekiri (ees –ja perekonnanimi)
  • Õppetöö vorm ja hindamise vormi (testi/ülesande) nimetus ja seis
  • Tulemus – osaleja testi või ülesande tulemus (protsentuaalselt)
  • Hinnang – hinnang (positiivne, negatiivne, ei osalenud) vastavalt tulemusele
  • Kommentaar – koolitaja lisatud kommentaar tulemustele

Õppetöö ja hindamise vormi korral kuvatakse ka seisu. Eksami ja kontrolltöö korral, mida pole sooritatud on nähtav seis „ ei osalenud”, mida kinnitab kollane värv. Kui eksam või kontrolltöö on sooritatud, kuvatakse tulemusprotsenti ning seisu kinnitavat värvi. Juhul, kui testi või ülesande tulemus on positiivne, on seisu kinnitav värv roheline, kui negatiivne on seisu kinnitav värv roosa ning seisu „ei osalenud” korral kollane.

Kodutööl kuvatakse üleslaadimise kuupäeva, hindamistulemust (protsentuaalselt). Tulemusest lähtuvalt kuvatakse ka seisu ja seisu kinnitavat värvi: “ootab hindamist” ja “ei osalenud” korral kollast, positiivse tulemuse korral rohelist ja negatiivse korral roosat

Klikkides tabeli päises olevate pealkirjade (“nimi”, “tulemus”vms) kõrval, saab koolitaja järjestada või grupeerida tabelis toodud andmeid. Kursuse tulemustena kuvatud andmetest saab koostada raporteid või neid välja printida.

Kui õpilase kursuse tulemusele on lisatud kommentaar, saab seda ka arhiveeritud kursuse korral näha.

Kursuse tulemuste valikus „Vaata detailseid tulemusi” kuvatakse hindamise vormi. Klikkides pealkirjal avaneb detailsem ülevaade testi või ülesande tulemustest.