Aruanded

Aruannete all saab koostada enda soovi kohaseid  raporteid. Vaikimisi kuvatakse iga saki all mallina koostatud raportit, mida samuti saab kasutada.
Iga saki all kuvatakse andmeid, millega opereerida. Oma raporti koostamiseks vali sobivad komponendid ja lohista need vasakusse tühja kasti.

aruande-koostamine-1

Kui vajad sama raportit korduvalt, salvesta oma raporti mall.

Aruannete andmeid uuendatakse öise protsessi käigus, mistõttu ei ole neis jooksva päeva andmeid.

Raportite valikud

Aruannete erinevate sakkide all kuvatakse ja saab koostada erinevaid raporteid.

Sisenemised

Saki Sisenemised all kuvatakse õpilase liidesesse sisselogimise viise. Rippmenüüst saab valida kas kuvada selle aasta sisenemisi või sisenemisi osakonniti üle aastate.
Komponendid, mida raporti koostamisel kasutada on järgmised:

 • osakond
 • õpilane
 • meetod
 • aasta
 • kuud

sisenemised

Raportis meetodina “sudo” tähistab administraatori poolt kasutaja kontole sisenemist.

 

Materjalide lugemised

Saki Materjalide lugemised all kuvatakse õpikute lugemise statistikat jooksva aasta kohta.

Raporti koostamise komponendid on järgmised:

 • õpik
 • peatükk
 • sisu
 • kaust
 • koostaja
 • osakond
 • õpilane
 • aasta
 • kuu

aruanne-opik-1

 

Testide tulemused
Saki Testide tulemused all kuvatakse vastavalt rippmenüü valikule kas jooksva aasta tulemusi osakonniti või jooksva aasta keskmisi tulemusi osakonniti.

Raporti koostamise komponendid on järgmised:

 • testi pealkiri
 • testi seis
 • kaust
 • koostaja
 • osakond
 • õpilane
 • tulemus
 • aasta
 • kuu

aruanne-testid

 

Küsimuste tulemused

Saki Küsimuste tulemused all kuvatakse küsimuste keskmisi tulemusi.
Raporti koostamise komponendid on:

 • küsimuse pealkiri
 • küsimuse tekst
 • küsimuse tüüp
 • küsimuse kaust
 • testi kaust
 • testi pealkiri
 • osakond
 • õpilane
 • tulemus
 • aasta
 • kuu

aruanded-kusimused

Sertifikaadid

Saki Sertifikaadid all kuvatakse vastavalt rippmenüü valikule kas jooksva aasta kehtivaid või kehtivuse kaotanud sertifikaate. Raporti koostamise komponendid on järgmised:

 • kood
 • pealkiri
 • tüüp
 • väljastaja
 • kehtivise lõppemise aasta
 • kehtivuse lõppemise kuu
 • õpilane
 • osakond
 • kehtivuse kaotanud
 • väljastamise aasta
 • väljastamise kuu

sertifikaadid

 

Kursuste tulemused

Saki Kursuste tulemused all kuvatakse raporteid jooksva aasta keskmiste tulemuste baasil.
Raporti koostamise komponendid on:

 • kursuse pealkiri
 • kood
 • ainepunktid
 • alguse aasta
 • alguse kuu
 • lõpu kuu
 • lõpu aasta
 • õpetaja
 • õpilane
 • osakond
 • tulemus
 • hinnang
 • kommentaar

kursused

Aruannete MS Exceli väljundid

Aruannete menüüvalikus koostatud raportitest on võimalik salvestada Exceli tabelid. Vali

Õpetaja liideses menüüpunkt Aruanded ning seejärel vali sakk (nt Testide tulemused). Vali aruanne (või koosta uus aruanne). Seejärel vali „Table“ rippmenüüst „CSV Export“. Tulemusena koostatakse valitud või loodud aruandest Exceli fail CSV- laiendiga.

Kogu saki algandmete alla laadimiseks vali aruande sakk ja op Valikud – Lae alla algandmed.