Aruanded

Valikus kuvatakse pivoti-põhiseid aruandeid.
Aruanded on jagatud vastavalt teemale erinevate sakkide alla: sisenemised, materjalide lugemised, testide tulemused, küsimuste tulemused, sertifikaadid ja kursuste tulemused.

Iga saki all on valik komponente, mille abil on võimalik raporteid koostada. Vaikimisi kuvatakse iga saki all mallina koostatud raportit, mida samuti saab kasutada.

aruande-koostamine-1

Aruannete andmeid uuendatakse öise protsessi käigus, mistõttu ei ole neis jooksva päeva andmeid.

Raportite valikud

Aruannete erinevate sakkide all kuvatakse ja saab koostada erinevaid raporteid.

Sisenemised

Saki Sisenemised all kuvatakse õpilase liidesesse sisselogimise viise. Rippmenüüst saab valida kas kuvada selle aasta sisenemisi või sisenemisi osakonniti üle aastate.
Komponendid, mida raporti koostamisel kasutada on järgmised:

 • osakond
 • õpilane
 • meetod
 • aasta
 • kuud

sisenemised

Raportis meetodina “sudo” tähistab administraatori poolt kasutaja kontole sisenemist.

 

Materjalide lugemised

Saki Materjalide lugemised all kuvatakse õpikute lugemise statistikat jooksva aasta kohta.

Raporti koostamise komponendid on järgmised:

 • õpik
 • peatükk
 • sisu
 • kaust
 • koostaja
 • osakond
 • õpilane
 • aasta
 • kuu

aruanne-opik-1

 

Testide tulemused
Saki Testide tulemused all kuvatakse vastavalt rippmenüü valikule kas jooksva aasta tulemusi osakonniti või jooksva aasta keskmisi tulemusi osakonniti.

Raporti koostamise komponendid on järgmised:

 • testi pealkiri
 • testi seis
 • kaust
 • koostaja
 • osakond
 • õpilane
 • tulemus
 • aasta
 • kuu

aruanne-testid

 

Küsimuste tulemused

Saki Küsimuste tulemused all kuvatakse küsimuste keskmisi tulemusi.
Raporti koostamise komponendid on:

 • küsimuse pealkiri
 • küsimuse tekst
 • küsimuse tüüp
 • küsimuse kaust
 • testi kaust
 • testi pealkiri
 • osakond
 • õpilane
 • tulemus
 • aasta
 • kuu

aruanded-kusimused

Sertifikaadid

Saki Sertifikaadid all kuvatakse vastavalt rippmenüü valikule kas jooksva aasta kehtivaid või kehtivuse kaotanud sertifikaate. Raporti koostamise komponendid on järgmised:

 • kood
 • pealkiri
 • tüüp
 • väljastaja
 • kehtivise lõppemise aasta
 • kehtivuse lõppemise kuu
 • õpilane
 • osakond
 • kehtivuse kaotanud
 • väljastamise aasta
 • väljastamise kuu

sertifikaadid

 

Kursuste tulemused

Saki Kursuste tulemused all kuvatakse raporteid jooksva aasta keskmiste tulemuste baasil.
Raporti koostamise komponendid on:

 • kursuse pealkiri
 • kood
 • ainepunktid
 • alguse aasta
 • alguse kuu
 • lõpu kuu
 • lõpu aasta
 • õpetaja
 • õpilane
 • osakond
 • tulemus
 • hinnang
 • kommentaar

kursused

Aruannete CSV eksport

Aruannete menüüvalikus koostatud raportitest on võimalik salvestada CSV failid. Vali

Õpetaja liideses menüüpunkt Aruanded ning seejärel vali sakk (nt Testide tulemused). Vali aruanne (või koosta uus aruanne). Seejärel vali „Table“ rippmenüüst „CSV Export“. Tulemusena koostatakse valitud või loodud aruandest CSV fail.

Kogu saki algandmete allalaadimiseks vali aruande sakk ja op Valikud – Lae alla algandmed.

Kui andmed sisaldavad täppidega tähti, siis vaata alljärgnevat juhendit, kuidas salvestada CSV failist õige kodeeringuga Exceli fail

1. Lae alla aruanne (Aruanded->vali sakk-> vali välja Aruanne alt sobiv aruanne->vali CSV Export
2.Ava allalaetud fail. Vali Data ja seejärel From Text
3.Vali uues aknas (näites allalaetud failid) fail ja seejärel Get Data
4.Text Import Wizard – Step 1 of 3 vahelehel vali File origin välja rippmenüüst „Unicode (UTF-8) ja kinnita Next abil
5. Järgmisel vahelehel märgi aktiivseks valik „Semicolon“ ja kinnita Finish abil
6. Järgmisel lehel küsitakse, kuhu soovid andmed paigutada. Märgi koht tabelis. Kinnita OK

 

 

Aruannete mallid

Välja „Aruanne“ rippmenüüs on valmis aruannete mallid (näidised), mida võib soovi korral kasutada. Kui aga sobivat aruannet koostatud ei ole, saab oma aruande luua.
Näidisena koostatud aruande mallid on nähtavad kõigile õpetaja liidese kasutajale, enda koostatud aruande mallid on nähtavad vaid koostajale.
Loodud malle saab korduvalt kasutada, vajadusel muuta või kustutada.

Aruande koostamine

Tabeli komponendid

Iga saki all kuvatakse erinevaid komponente, millega aruandeid koostada. Saki „Sisenemised“, Materjali lugemised, Testide tulemused, kuvatakse komponente tabeli päises olevas plokis. Saki „Küsimuste tulemused“, Sertifikaadid ja „Kursuste tulemused“, kuvatakse komponente tabeli vasakus plokis.

Tabeli koostamine

Tabel moodustub reeglina veergudest ja ridadest. Rea moodustamiseks lohista sobiv komponent tabeli tühja plokki, mille päises asub rippmenüü vaikevalikuga „Count“. (Valmismallide puhul võib rippmenüü valikuks olla muu väärtus, näiteks „Average“).
Esimese kolme saki korral asub plokk tabeli vasakus servas, kolme viimase saki korral tabeli keskmises osas.

Veerud moodustuvad komponentidest, mille lohistad tabeli päises olevasse tühja plokki. Veeru plokk asub rippmenüü vaikevalikust „Count“ paremal. Esimese kolme saki korral vahetult komponentide ploki all ja kolme viimase saki korral paremal tabeli päises.

Aruande koostamisel kasuta vaid sobivaid komponente. Iga komponendi juures on rippmenüü valik, mille abil saad kitsendada selles sisalduvaid valikuid. Vaikimisi kuvatakse kõiki valikuid, filtreerimiseks kliki komponendi rippmenüül, muuda mittevajalikud valikud passiivseks ning salvesta „Apply“ abil muudatus. Andmete filtreerimisest annab märku komponendi kaldkiri.

Koostatud tabeli ridu ja veerge saad vastavalt soovile ümber tõsta, misjärel muutub ka tabelis kuvatava info fookus.

Tulemuste loendamine või keskmine tulemus

Välja vaikevalikuga „Count“ rippmenüüs vali, kuidas soovid andmeid kuvada. Count loendab tulemusi, valides rippmenüüst „Average“ (keskmine tulemus), tuleb määrata, mille kohta see kehtib. Sel juhul määra ka alumise välja rippmenüüst aruande see komponent, mille kohta keskmist tulemust rakendad. Näiteks „tulemus“.

Aruande salvestamine

Kui oled koostanud aruande ja soovid seda ka korduvalt kasutada, salvesta see endale  mallina. Selleks vali op: Lisa rippmenüüst “Lisa uus aruanne”. Väljale “Konfiguratsiooni nimi” lisa aruandele nimetus ja salvesta.

Edaspidi kuvatakse loodud aruande malli valikus „Aruanne“ rippmenüüs.

Aruande ümbernimetamine

Olemasolevat enda koostatud aruande malli, saab soovi korral ümber nimetada. Näidisena loodud vaikemalle ei saa muuta.
Vali välja “Aruanne”rippmenüüst aruanne, seejärel vali op. Muuda rippmenüüst “Nimeta aruanne ümber”.  Vahelehel välja “Konfiguratsiooni nimi“ lisa aruandele uus nimetus. Peale salvestamist leiad uue nimetusega aruande välja „Aruanne“ rippmenüüst.

Aruande muutmine

Muuta on võimalik enda koostatud aruande malle. Vaikemalle muuta ei saa.
Olemasoleva aruande muutmiseks vali välja „Aruanne“ rippmenüüst sobiv aruanne, tee vajalikud muudatused ja salvestamiseks vali op Muuda rippmenüüst „Salvesta muudetud aruanne“.
Muudetud kujul aruande leiad välja „Aruanne“ rippmenüüst.

Aruande lugemine

Koostatud näidistabeli veerud moodustavad „aasta“ ja „kuu”, read „testi pealkiri“, „tulemus“. Tabelis soovitakse kuvada testi keskmisi tulemusi valitud aasta ja kuude lõikes.

Kui on valitud “keskmine tulemus”, siis igas lahtris on selle kuu keskmine tulemus (näiteks, tulemused on 0, 0, 0, 10, keskmine – 2,5, järgmine lahter – 12,5 ning keskmine on 12,5). veerg Totals (ehk siis Overall) – mitte keskmiste keskmine ((2,5+12,5)/2 = 7,5) vaid üldine keskmine – (0 + 0 + 0 + 10 + 12,5)/5 = 4,5

Kui sama tabeli korral rakendatakse loendust (Count), siis kuvatakse tulemuste loendamist: