Aruande koostamine

Tabeli komponendid

Iga saki all kuvatakse erinevaid komponente, millega aruandeid koostada. Saki „Sisenemised“, Materjali lugemised, Testide tulemused, kuvatakse komponente tabeli päises olevas plokis. Saki „Küsimuste tulemused“, Sertifikaadid ja „Kursuste tulemused“, kuvatakse komponente tabeli vasakus plokis.

Tabeli koostamine

Tabel moodustub reeglina veergudest ja ridadest. Rea moodustamiseks lohista sobiv komponent tabeli tühja plokki, mille päises asub rippmenüü vaikevalikuga „Count“. (Valmismallide puhul võib rippmenüü valikuks olla muu väärtus, näiteks „Average“).
Esimese kolme saki korral asub plokk tabeli vasakus servas, kolme viimase saki korral tabeli keskmises osas.

Veerud moodustuvad komponentidest, mille lohistad tabeli päises olevasse tühja plokki. Veeru plokk asub rippmenüü vaikevalikust „Count“ paremal. Esimese kolme saki korral vahetult komponentide ploki all ja kolme viimase saki korral paremal tabeli päises.

Aruande koostamisel kasuta vaid sobivaid komponente. Iga komponendi juures on rippmenüü valik, mille abil saad kitsendada selles sisalduvaid valikuid. Vaikimisi kuvatakse kõiki valikuid, filtreerimiseks kliki komponendi rippmenüül, muuda mittevajalikud valikud passiivseks ning salvesta „Apply“ abil muudatus. Andmete filtreerimisest annab märku komponendi kaldkiri.

Koostatud tabeli ridu ja veerge saad vastavalt soovile ümber tõsta, misjärel muutub ka tabelis kuvatava info fookus.

Tulemuste loendamine või keskmine tulemus

Välja vaikevalikuga „Count“ rippmenüüs vali, kuidas soovid andmeid kuvada. Count loendab tulemusi, valides rippmenüüst „Average“ (keskmine tulemus), tuleb määrata, mille kohta see kehtib. Sel juhul määra ka alumise välja rippmenüüst aruande see komponent, mille kohta keskmist tulemust rakendad. Näiteks „tulemus“.

Aruande salvestamine

Kui oled koostanud aruande ja soovid seda ka korduvalt kasutada, salvesta see endale  mallina. Selleks vali op: Lisa rippmenüüst “Lisa uus aruanne”. Väljale “Konfiguratsiooni nimi” lisa aruandele nimetus ja salvesta.

Edaspidi kuvatakse loodud aruande malli valikus „Aruanne“ rippmenüüs.