Aruande lugemine

Koostatud näidistabeli veerud moodustavad „aasta“ ja „kuu”, read „testi pealkiri“, „tulemus“. Tabelis soovitakse kuvada testi keskmisi tulemusi valitud aasta ja kuude lõikes.

Kui on valitud “keskmine tulemus”, siis igas lahtris on selle kuu keskmine tulemus (näiteks, tulemused on 0, 0, 0, 10, keskmine – 2,5, järgmine lahter – 12,5 ning keskmine on 12,5). veerg Totals (ehk siis Overall) – mitte keskmiste keskmine ((2,5+12,5)/2 = 7,5) vaid üldine keskmine – (0 + 0 + 0 + 10 + 12,5)/5 = 4,5

Kui sama tabeli korral rakendatakse loendust (Count), siis kuvatakse tulemuste loendamist: