Aruannete mallid

Välja „Aruanne“ rippmenüüs on valmis aruannete mallid (näidised), mida võib soovi korral kasutada. Kui aga sobivat aruannet koostatud ei ole, saab oma aruande luua.
Näidisena koostatud aruande mallid on nähtavad kõigile õpetaja liidese kasutajale, enda koostatud aruande mallid on nähtavad vaid koostajale.
Loodud malle saab korduvalt kasutada, vajadusel muuta või kustutada.