Aruannete CSV eksport

Aruannete menüüvalikus koostatud raportitest on võimalik salvestada CSV failid. Vali

Õpetaja liideses menüüpunkt Aruanded ning seejärel vali sakk (nt Testide tulemused). Vali aruanne (või koosta uus aruanne). Seejärel vali „Table“ rippmenüüst „CSV Export“. Tulemusena koostatakse valitud või loodud aruandest CSV fail.

Kogu saki algandmete allalaadimiseks vali aruande sakk ja op Valikud – Lae alla algandmed.

Kui andmed sisaldavad täppidega tähti, siis vaata alljärgnevat juhendit, kuidas salvestada CSV failist õige kodeeringuga Exceli fail

1. Lae alla aruanne (Aruanded->vali sakk-> vali välja Aruanne alt sobiv aruanne->vali CSV Export
2.Ava allalaetud fail. Vali Data ja seejärel From Text
3.Vali uues aknas (näites allalaetud failid) fail ja seejärel Get Data
4.Text Import Wizard – Step 1 of 3 vahelehel vali File origin välja rippmenüüst „Unicode (UTF-8) ja kinnita Next abil
5. Järgmisel vahelehel märgi aktiivseks valik „Semicolon“ ja kinnita Finish abil
6. Järgmisel lehel küsitakse, kuhu soovid andmed paigutada. Märgi koht tabelis. Kinnita OK