Aruannete MS Exceli väljundid

Aruannete menüüvalikus koostatud raportitest on võimalik salvestada Exceli tabelid. Vali

Õpetaja liideses menüüpunkt Aruanded ning seejärel vali sakk (nt Testide tulemused). Vali aruanne (või koosta uus aruanne). Seejärel vali „Table“ rippmenüüst „CSV Export“. Tulemusena koostatakse valitud või loodud aruandest Exceli fail CSV- laiendiga.

Kogu saki algandmete alla laadimiseks vali aruande sakk ja op Valikud – Lae alla algandmed.