Raportite valikud

Aruannete erinevate sakkide all kuvatakse ja saab koostada erinevaid raporteid.

Sisenemised

Saki Sisenemised all kuvatakse õpilase liidesesse sisselogimise viise. Rippmenüüst saab valida kas kuvada selle aasta sisenemisi või sisenemisi osakonniti üle aastate.
Komponendid, mida raporti koostamisel kasutada on järgmised:

 • osakond
 • õpilane
 • meetod
 • aasta
 • kuud

sisenemised

Raportis meetodina “sudo” tähistab administraatori poolt kasutaja kontole sisenemist.

 

Materjalide lugemised

Saki Materjalide lugemised all kuvatakse õpikute lugemise statistikat jooksva aasta kohta.

Raporti koostamise komponendid on järgmised:

 • õpik
 • peatükk
 • sisu
 • kaust
 • koostaja
 • osakond
 • õpilane
 • aasta
 • kuu

aruanne-opik-1

 

Testide tulemused
Saki Testide tulemused all kuvatakse vastavalt rippmenüü valikule kas jooksva aasta tulemusi osakonniti või jooksva aasta keskmisi tulemusi osakonniti.

Raporti koostamise komponendid on järgmised:

 • testi pealkiri
 • testi seis
 • kaust
 • koostaja
 • osakond
 • õpilane
 • tulemus
 • aasta
 • kuu

aruanne-testid

 

Küsimuste tulemused

Saki Küsimuste tulemused all kuvatakse küsimuste keskmisi tulemusi.
Raporti koostamise komponendid on:

 • küsimuse pealkiri
 • küsimuse tekst
 • küsimuse tüüp
 • küsimuse kaust
 • testi kaust
 • testi pealkiri
 • osakond
 • õpilane
 • tulemus
 • aasta
 • kuu

aruanded-kusimused

Sertifikaadid

Saki Sertifikaadid all kuvatakse vastavalt rippmenüü valikule kas jooksva aasta kehtivaid või kehtivuse kaotanud sertifikaate. Raporti koostamise komponendid on järgmised:

 • kood
 • pealkiri
 • tüüp
 • väljastaja
 • kehtivise lõppemise aasta
 • kehtivuse lõppemise kuu
 • õpilane
 • osakond
 • kehtivuse kaotanud
 • väljastamise aasta
 • väljastamise kuu

sertifikaadid

 

Kursuste tulemused

Saki Kursuste tulemused all kuvatakse raporteid jooksva aasta keskmiste tulemuste baasil.
Raporti koostamise komponendid on:

 • kursuse pealkiri
 • kood
 • ainepunktid
 • alguse aasta
 • alguse kuu
 • lõpu kuu
 • lõpu aasta
 • õpetaja
 • õpilane
 • osakond
 • tulemus
 • hinnang
 • kommentaar

kursused