Kursuse hindamise vormide tulemused

Kursuse õppetöö hindamise vormiks võib olla eksamitest, kontrolltöö harjutustest, programmiväline test või praktiline ülesanne ja kodutöö. Üheosalise kursuse korral on kursuse hindamise vormiks üks test või ülesanne. Mitmeosalise kursuse puhul on kursuse raames mitu kontrollivat ja hinnatavat tegevust: kontrolltöö ja eksam, kodutöö ja eksam või mitu kontrolltööd.

Kursuse detailsete andmete valikus kajastatakse ühe – või mitmeosalise kursuse kontrolltöö(de), eksami või kodutöö(de) teste või ülesandeid. Detailse ülevaatena saab ekraaline kuvada ühe testi või ülesande tulemused korraga, mida vastavalt hindamise vormile kajastatakse erinevalt. Detailse ülevaatena saab jälgida aktiivse kursuse jooksvaid tulemusi kui ka taasesitada arhiveeritud kursuse tulemusi.

Aktiivse kursuse õppetöö ja hindamise vormide tulemusi saab jälgida õpetaja liideses valikus “Kursused”. Arhiveeritud kursuse  tulemusi saab jälgida õpetaja liideses valikus “Ajalugu ja raportid”. Vali kursus, klikkides kursuse koodil või pealkirjal. Avatud kursuse andmete lehel vali sakk “Kursuse tulemused”. Valikus “Vaata detailseid tulemusi” vali kursuse õppetöö-ja hindamise vorm (näit. Eksam:Eesti puud) klikkides nimetusel.

Valik „Detailsed tulemused” moodustab ühe osa aktiivse või arhiveeritud kursuse tulemustest.

Testi tulemused

Kursuse eksamitesti või kontrolltöö testi detailseid tulemusi kuvatakse nii aktiivse kui arhiveeritud testi korral.

Valikus „Vaata detailseid tulemusi” kuvatakse kõiki kursuse hindamise vorme (teste või ülesandeid) eraldi kirjetena. Üheosalise kursuse korral on valikus üks kirje – test või ülesanne. Mitmeosalise kursuse korral on valikus toodud kirjetena kõik kursusele registreeritud hindamise vormid. Kuvatakse üks valitud test või ülesanne korraga.

Detailse tulemustena kuvatakse testi või ülesande:

 • osalejate nimekiri (ees-ja perekonnanimi)
 • tulemus (täpne tulemusprotsent)
 • testi kuupäev (testi sooritamise kuupäev ja kellaaeg)
 • sooritamise aeg (sooritamiseks kulunud aeg)

Klikkides tabeli päises olevate pealkirjade kõrval (nimi, tulemus vms), saab andmeid ümberjärjestada ja grupeerida.

Tabelis toodud tulemusi kinnitab hinnangu seisu kinnitav värv:

 • kollane – õpilane ei sooritanud testi
 • roheline – õpilase testi sooritus on positiivne
 • roosa – õpilase testi sooritus on negatiivne

Kuvatud tulemusi saab välja printida või koostada tulemustest raport (vt Šablooni rakendamine)

Testitulemusi saab jälgida valikus „Kursused”. Valitud kursuse juures „Kursuse tulemused” valikus „Vaata detailseid tulemusi”. Arhiveeritud testitulemusi on võimalik vaadata valikus „Ajalugu ja raportid”. Valitud kursuse juures „Kursuse tulemused” valikus „Vaata detailseid tulemusi”.


Kontrolltöö välise testi või praktilise ülesande tulemused

Detailseid tulemusi kuvatakse nii aktiivse kui arhiveeritud testi korral.

Detailseid tulemusi saab vaadata valikus „Kursused”, valitud kursuse juures „Kursuse tulemused” valikus „Vaata detailseid tulemusi”. Arhiveeritud tulemusi on võimalik vaadata valikus „Ajalugu ja raportid”, valitud kursuse juures „Kursuse tulemused” valikus „Vaata detailseid tulemusi”.

Valikus „Vaata detailseid tulemusi” kuvatakse kõiki kursuse hindamise vorme (teste või ülesandeid) eraldi kirjetena. Üheosalise kursuse korral on valikus üks kirje – test või ülesanne. Mitmeosalise kursuse korral on valikus kõik kursusele registreeritud hindamise vormid. Korraga kuvatakse üks valitud test või ülesanne.

Detailse tulemustena kuvatakse sõltumatu testi või praktilise ülesande andmeid

Kontrolltöö: (Väline)

 • osalejate nimekiri (ees-ja perekonnanimi)
 • tulemus (tulemusprotsent)
 • testi kuupäev (testi sooritamise kuupäev ja kehtivuse lõpp (kellaaeg))
 • sooritamise aeg (andmed täitmata)

Klikkides tabeli päises olevate pealkirjade kõrval (nimi, tulemus vms), saab andmeid ümberjärjestada ja grupeerida.

Tabelis toodud tulemusi kinnitab hinnangu seisu kinnitav värv:

 • kollane – õpilane ei sooritanud testi
 • roheline – õpilase testi sooritus on positiivne
 • roosa – õpilase testi sooritus on negatiivne

Kuvatud tulemusi saab välja printida või koostada tulemustest raport (vt Šablooni rakendamine)

 


Kodutöö tulemused

Detailseid tulemusi kuvatakse nii aktiivse kui arhiveeritud kursuse tulemuste korral.

Detailseid kodutöö tulemusi saab vaadata valikus „Kursused”, valitud kursuse juures „Kursuse tulemused” valikus „Vaata detailseid tulemusi”. Arhiveeritud kodutöö tulemusi on võimalik vaadata valikus „Ajalugu ja raportid”, valitud kursuse juures „Kursuse tulemused” valikus „Vaata detailseid tulemusi”.

Valikus „Vaata detailseid tulemusi” kuvatakse kõiki kursuse hindamise vorme (teste või ülesandeid) eraldi kirjetena. Üheosalise kursuse korral on valikus üks kirje – test või ülesanne. Mitmeosalise kursuse korral on valikus kõik kursusele registreeritud hindamise vormid. Korraga kuvatakse üks valitud test või ülesanne.

Kodutöö ülesande detailse tulemustena kuvatakse:

 • osalejate nimekirja (ees-ja perekonnanimi)
 • tulemust (tulemusprotsent)
 • ülesse laetud (kuupäev, kellaaeg)

Klikkides tabeli päises olevate pealkirjade kõrval (tulemus, ülesse laetud), saab andmeid ümberjärjestada ja grupeerida.

Tabelis toodud tulemusi kinnitab hinnangu seisu kinnitav värv:

 • kollane – õpilane ei osalenud või kodutöö on hindamata
 • roheline – õpilase ülesande sooritus on positiivne
 • roosa – õpilase ülesande sooritus on negatiivne

Kuvatud tulemusi saab välja printida või koostada tulemustest raport (vt Šablooni rakendamine)