Testi tulemused

Kursuse eksamitesti või kontrolltöö testi detailseid tulemusi kuvatakse nii aktiivse kui arhiveeritud testi korral.

Valikus „Vaata detailseid tulemusi” kuvatakse kõiki kursuse hindamise vorme (teste või ülesandeid) eraldi kirjetena. Üheosalise kursuse korral on valikus üks kirje – test või ülesanne. Mitmeosalise kursuse korral on valikus toodud kirjetena kõik kursusele registreeritud hindamise vormid. Kuvatakse üks valitud test või ülesanne korraga.

Detailse tulemustena kuvatakse testi või ülesande:

  • osalejate nimekiri (ees-ja perekonnanimi)
  • tulemus (täpne tulemusprotsent)
  • testi kuupäev (testi sooritamise kuupäev ja kellaaeg)
  • sooritamise aeg (sooritamiseks kulunud aeg)

Klikkides tabeli päises olevate pealkirjade kõrval (nimi, tulemus vms), saab andmeid ümberjärjestada ja grupeerida.

Tabelis toodud tulemusi kinnitab hinnangu seisu kinnitav värv:

  • kollane – õpilane ei sooritanud testi
  • roheline – õpilase testi sooritus on positiivne
  • roosa – õpilase testi sooritus on negatiivne

Kuvatud tulemusi saab välja printida või koostada tulemustest raport (vt Šablooni rakendamine)

Testitulemusi saab jälgida valikus „Kursused”. Valitud kursuse juures „Kursuse tulemused” valikus „Vaata detailseid tulemusi”. Arhiveeritud testitulemusi on võimalik vaadata valikus „Ajalugu ja raportid”. Valitud kursuse juures „Kursuse tulemused” valikus „Vaata detailseid tulemusi”.