Juhendite statistika

Juhendi statistika kajastab valitud kausta juhendite, kõikide juhendite või vastavalt juhendi seisule (kehtiv, tulevikus kehtima hakkav, aegunud) juhendi järgmisi statistilisi tulemusi:

  • Juhendi avamised
  • Juhendi kommentaarid
  • Tärniga märgitud juhendid

Juhendi avamiste all kuvatakse detailsemalt juhendite avamiste dünaamikat, avamisi õppegrupiti ja avamisi õpilase kaupa.

Juhendi kommentaaride statistika detailsemas vaates kuvatakse kommentaare ning neile antud vastuseid õpilase kaupa valitud ajaperioodil.

Tärniga märgitud juhendite statistika kuvab juhendi märkeid märketüübi kaupa valitud ajavahemikul.

 

Juhendite statistika asub Õpetaja liideses valikus „Juhendid”. Vali sakk „Juhendite statistika”.

Juhendite avamiste statistika

Õpetaja liideses  juhendite statistika all kuvatakse kehtivate, tulivikus kehtima hakkavate või aegunud juhendite avamisi juhendi kaupa.

Juhendite statistika asub Õpetaja liideses valikus „Juhendid”. Vali sakk „Juhendite statistika”.

Sobiva(te) juhendi(te) leidmiseks kasuta otsingut „Juhendi kasutuse vahemik”, kuhu sisesta otsinguperiood ja/või „Juhendi seis”, mille rippmenüü abil leiad juhendi vastavalt seisule. Kinnita valikuga „Uuenda” või op: otsi abil.

Juhendeid kuvatakse tabelina, mille read on juhendid ja veerud on järgmised: pealkiri, kaust, avamiste arv, kommentaarid, märked, vastutaja. Klikkides juhendi pealkirjal, avatakse juhend juhendi muutmiseks. Klikkides tabelis kuvatud juhendi avamiste arvul, avaneb uus vaade, kus kuvatakse juhendi statistilisi andmeid detailsemalt erinevate sakkide all.

„Avamiste dünaamika” all kuvatakse juhendi avamiste tulemusi võrdlusena: jooksev-, eelmine-, üle-eelmine kuu ja viimane aasta.

Saki „Avamiste arv õppegrupi kaupa” all kuvatakse valitud perioodil õppegruppide poolt juhendi avamiste arvu. Ajavahemiku muutmiseks määra selle algus –ja lõppkuupäev. Kuupäevade määramisel kasuta kalendri abi. Kinnita op: otsi abil.

Saki „Avamiste arv õpilase kaupa” all kuvatakse valitud juhendi avamisi õpilaste poolt valitud perioodil. Määra ajavahemik, mille kohta soovid statistilisi tulemusi kuvada. Tabelis kuvatakse juhendi avamisi (arv) õpilase kaupa. Õpilasi, kes ei ole valitud perioodil juhendit avanud, andmetes ei kajastata. Valitud õpilase andmete andmete leidmiseks märgi õpilane (ees-ja perekonnanimi) otsinguväljale „Nimi Ees Perekonnanimi”. Kinnita andmed op: otsi abil.

Kuvatud tabelite veeru tulemusi on võimalik ümberjärjestada A-Zni ja Z-Ani, klikkides veeru kõrval oleval noolel. Kõikidel kuvatud raportitel on MS Ecxeli väljund tähisena (xls)

Juhendite kommentaaride statistika

Õpetaja liideses on juhendite statistika, kus kuvatakse kehtivate, tulivikus kehtima hakkavate või aegunud juhendite  kommentaare juhendi kaupa.

Juhendite statistika asub Õpetaja liideses valikus „Juhendid”. Vali sakk „Juhendite statistika”.

Sobiva(te) juhendi(te) leidmiseks kasuta otsingut „Juhendi kasutuse vahemik”, kuhu sisesta otsinguperiood ja/või „Juhendi seis”, mille rippmenüü abil leiad juhendi vastavalt seisule. Kinnita valikuga „Uuenda” või op: otsi abil.

Juhendeid kuvatakse tabelina, mille read on juhendid ja veerud on järgmised: pealkiri, kaust, avamiste arv, kommentaarid, märked, vastutaja. Klikkides juhendi pealkirjal, avatakse juhend juhendi muutmiseks. Klikkides tabelis kuvatud juhendi kommentaaride arvul, avaneb uus vaade, kus kuvatakse juhendi statistilisi andmeid detailsemalt erinevate sakkide all.

„Kommentaarid õpilase kaupa” saki all kuvatakse valitud perioodil juhendi kommentaaride ja kommentaaridele antud vastuste arvu õpilase kaupa. Valitud õpilase tulemuste leidmiseks kasuta õpilase otsinguvälja „Nimi: Ees Perekonnanimi”. Kinnita op: otsi abil.

Kuvatud tabelite veeru tulemusi on võimalik ümberjärjestada A-Zni ja Z-Ani, klikkides veeru kõrval oleval noolel. Kõikidel kuvatud raportitel on MS Ecxeli väljund tähisena (xls)

Juhendi märgete statistika

Õpetaja liideses on juhendite statistika, kus kuvatakse kehtivate, tulivikus kehtima hakkavate või aegunud juhendite  märkeid juhendi kaupa.

Juhendite statistika asub Õpetaja liideses valikus „Juhendid”. Vali sakk „Juhendite statistika”.

Sobiva(te) juhendi(te) leidmiseks kasuta otsingut „Juhendi kasutuse vahemik”, kuhu sisesta otsinguperiood ja/või „Juhendi seis”, mille rippmenüü abil leiad juhendi vastavalt seisule. Kinnita valikuga „Uuenda” või op: otsi abil.

Juhendeid kuvatakse tabelina, mille read on juhendid ja veerud on järgmised: pealkiri, kaust, avamiste arv, kommentaarid, märked, vastutaja. Klikkides juhendi pealkirjal, avatakse juhend juhendi muutmiseks. Klikkides tabelis kuvatud juhendi märgete arvul, avaneb uus vaade, kus kuvatakse juhendi statistilisi andmeid detailsemalt erinevate sakkide all.

Saki „Märked märketüübi kaupa” all kuvatakse juhendi hetkel kehtivaid märkeid märketüübi kaupa. Märketüübid on järgmised:

  • esiletõstetud
  • märge (e tärn)
  • vajab täiendamist

Märked “Esiletõstetud” ja “Vajab täiendamist” aeguvad automaatselt peale kehtivustähtaja lõppemist. “Märge” (e tärn), mille lisab või kustutab õpilane, kaotab automaatselt kehtivuse vaid juhul, kui juhend aegub.

Statistika kajastab andmeid vastavalt päringukuupäevale ning vastavalt päringu hetkeseisuga.

Kuvatud tabelite veeru tulemusi on võimalik ümberjärjestada A-Zni ja Z-Ani, klikkides veeru kõrval oleval noolel. Kõikidel kuvatud raportitel on MS Ecxeli väljund tähisena (xls)