Juhendi märgete statistika

Õpetaja liideses on juhendite statistika, kus kuvatakse kehtivate, tulivikus kehtima hakkavate või aegunud juhendite  märkeid juhendi kaupa.

Juhendite statistika asub Õpetaja liideses valikus „Juhendid”. Vali sakk „Juhendite statistika”.

Sobiva(te) juhendi(te) leidmiseks kasuta otsingut „Juhendi kasutuse vahemik”, kuhu sisesta otsinguperiood ja/või „Juhendi seis”, mille rippmenüü abil leiad juhendi vastavalt seisule. Kinnita valikuga „Uuenda” või op: otsi abil.

Juhendeid kuvatakse tabelina, mille read on juhendid ja veerud on järgmised: pealkiri, kaust, avamiste arv, kommentaarid, märked, vastutaja. Klikkides juhendi pealkirjal, avatakse juhend juhendi muutmiseks. Klikkides tabelis kuvatud juhendi märgete arvul, avaneb uus vaade, kus kuvatakse juhendi statistilisi andmeid detailsemalt erinevate sakkide all.

Saki „Märked märketüübi kaupa” all kuvatakse juhendi hetkel kehtivaid märkeid märketüübi kaupa. Märketüübid on järgmised:

  • esiletõstetud
  • märge (e tärn)
  • vajab täiendamist

Märked “Esiletõstetud” ja “Vajab täiendamist” aeguvad automaatselt peale kehtivustähtaja lõppemist. “Märge” (e tärn), mille lisab või kustutab õpilane, kaotab automaatselt kehtivuse vaid juhul, kui juhend aegub.

Statistika kajastab andmeid vastavalt päringukuupäevale ning vastavalt päringu hetkeseisuga.

Kuvatud tabelite veeru tulemusi on võimalik ümberjärjestada A-Zni ja Z-Ani, klikkides veeru kõrval oleval noolel. Kõikidel kuvatud raportitel on MS Ecxeli väljund tähisena (xls)