Juhendite avamiste statistika

Õpetaja liideses  juhendite statistika all kuvatakse kehtivate, tulivikus kehtima hakkavate või aegunud juhendite avamisi juhendi kaupa.

Juhendite statistika asub Õpetaja liideses valikus „Juhendid”. Vali sakk „Juhendite statistika”.

Sobiva(te) juhendi(te) leidmiseks kasuta otsingut „Juhendi kasutuse vahemik”, kuhu sisesta otsinguperiood ja/või „Juhendi seis”, mille rippmenüü abil leiad juhendi vastavalt seisule. Kinnita valikuga „Uuenda” või op: otsi abil.

Juhendeid kuvatakse tabelina, mille read on juhendid ja veerud on järgmised: pealkiri, kaust, avamiste arv, kommentaarid, märked, vastutaja. Klikkides juhendi pealkirjal, avatakse juhend juhendi muutmiseks. Klikkides tabelis kuvatud juhendi avamiste arvul, avaneb uus vaade, kus kuvatakse juhendi statistilisi andmeid detailsemalt erinevate sakkide all.

„Avamiste dünaamika” all kuvatakse juhendi avamiste tulemusi võrdlusena: jooksev-, eelmine-, üle-eelmine kuu ja viimane aasta.

Saki „Avamiste arv õppegrupi kaupa” all kuvatakse valitud perioodil õppegruppide poolt juhendi avamiste arvu. Ajavahemiku muutmiseks määra selle algus –ja lõppkuupäev. Kuupäevade määramisel kasuta kalendri abi. Kinnita op: otsi abil.

Saki „Avamiste arv õpilase kaupa” all kuvatakse valitud juhendi avamisi õpilaste poolt valitud perioodil. Määra ajavahemik, mille kohta soovid statistilisi tulemusi kuvada. Tabelis kuvatakse juhendi avamisi (arv) õpilase kaupa. Õpilasi, kes ei ole valitud perioodil juhendit avanud, andmetes ei kajastata. Valitud õpilase andmete andmete leidmiseks märgi õpilane (ees-ja perekonnanimi) otsinguväljale „Nimi Ees Perekonnanimi”. Kinnita andmed op: otsi abil.

Kuvatud tabelite veeru tulemusi on võimalik ümberjärjestada A-Zni ja Z-Ani, klikkides veeru kõrval oleval noolel. Kõikidel kuvatud raportitel on MS Ecxeli väljund tähisena (xls)