Küsimuste statistika

Küsimuste statistika annab ülevaate erinevates kaustades paiknevatest küsimustest, valitud küsimuse kasutusest testides ja küsimuse keskmistest tulemustest testide, õppegruppide või erineva ajaperioodi lõikes.

Küsimuse kasutus testides

Küsimuse kasutus testis annab ülevaate kõikidest testidest, milles valitud küsimust kasutatakse. Tabelis kuvatakse testi järgmisi andmeid:

 • Pealkiri
 • Raskustase (1-Basic, 2-Medium, 3-High, 4-Top)
 • Kasutusklass (E -eksam, P- harjutus)
 • Küsimuste arv
 • Maksimaalsed punktid (testi küsimuste maksimaalne võimalik punktisumma)
 • Seis     (A- aktiivne, P- passiivne, AL –aktiivne, kasutuses hetkel kehtiva eksami, kontrolltöö testina)
 • Muudetud   (Testi koostamise kuupäev)

Küsimuse kasutus testides andmeid kuvatakse õpetaja liideses, valikus “Küsimused”. Leia küsimus otsinguandmete abil, kliki küsimuse pealkirjal. Vali sakk “Küsimuse kasutus testides”.

 

Küsimuse keskmised tulemused testide kaupa

Küsimuse keskmised tulemused testide kaupa annab ülevaate küsimuse keskmistest tulemustest valitud ajaperioodil erinevate testide tulemuse võrdlusena. Ülevaates kuvatakse järgmisi andmeid:

 • Pealkiri (Testi pealkiri)
 • Testi keskmine (Testi keskmine tulemus protsentides)
 • Vastuseid (Testi raames küsimusele antud vastuste arv)
 • Üldine keskmine (Küsimuse keskmine tulemus protsentuaalselt)
 • Kokku vastuseid  (Antud vastuste koguarv)

Küsimuse keskmised tulemused testide kaupa andmeid kuvatakse õpetaja liideses, valikus “Küsimused”. Leia küsimus otsinguandmete abil, kliki küsimuse pealkirjal. Op: valikud – Küsimuse kasutus ja statistika. Valikus „Küsimuse keskmised tulemused testiti” vali sakk „Testide kaupa”

Küsimuse ajaline dünaamika

Küsimuse ajaline dünaamika annab ülevaate küsimuse keskmistest tulemustest valitud ajaperioodil erinevate perioodide tulemuste võrdlusena. Ülevaates kuvatakse järgmisi andmeid:

 • Ajavahemik (Viimased 7 päev, Viimased 30 päeva, Viimased 90 päeva, Viimane aasta)
 • Perioodi keskmine (Tulemus protsentides)
 • Vastuseid (Antud vastuste hulk)
 • Üldine keskmine (Küsimuse keskmine tulemus protsentuaalselt)
 • Kokku vastuseid  (Antud vastuste koguarv)

Küsimuse ajalise dünaamika andmeid kuvatakse õpetaja liideses, valikus “Küsimused”. Leia küsimus otsinguandmete abil, kliki küsimuse pealkirjal. Op: valikud – Küsimuse kasutus ja statistika. Valikus „Küsimuse keskmised tulemused testiti” vali sakk „Ajaline dünaamika”

Küsimuse keskmised tulemused õppegrupiti

Küsimuse keskmised tulemused õppegruppide kaupa annab ülevaate tulemustest valitud ajaperioodil erinevate õppegruppide tulemuse võrdlusena. Ülevaates kuvatakse järgmisi andmeid:

 • Nimi (Õppegrupi nimetus)
 • Grupi keskmine (Õppegrupi keskmine tulemus protsentides)
 • Vastuseid (Õpperupi poolt küsimusele antud vastuste arv)
 • Üldine keskmine (Küsimuse keskmine tulemus protsentuaalselt)
 • Kokku vastuseid  (Antud vastuste koguarv)

Küsimuse keskmised tulemused õppegruppide kaupa andmeid kuvatakse õpetaja liideses, valikus “Küsimused”. Leia küsimus otsinguandmete abil, kliki küsimuse pealkirjal. Op: valikud – Küsimuse kasutus ja statistika. Valikus „Küsimuse keskmised tulemused testiti” valikus vali sakk „Õppegruppide kaupa”.