Küsimuse ajaline dünaamika

Küsimuse ajaline dünaamika annab ülevaate küsimuse keskmistest tulemustest valitud ajaperioodil erinevate perioodide tulemuste võrdlusena. Ülevaates kuvatakse järgmisi andmeid:

  • Ajavahemik (Viimased 7 päev, Viimased 30 päeva, Viimased 90 päeva, Viimane aasta)
  • Perioodi keskmine (Tulemus protsentides)
  • Vastuseid (Antud vastuste hulk)
  • Üldine keskmine (Küsimuse keskmine tulemus protsentuaalselt)
  • Kokku vastuseid  (Antud vastuste koguarv)

Küsimuse ajalise dünaamika andmeid kuvatakse õpetaja liideses, valikus “Küsimused”. Leia küsimus otsinguandmete abil, kliki küsimuse pealkirjal. Op: valikud – Küsimuse kasutus ja statistika. Valikus „Küsimuse keskmised tulemused testiti” vali sakk „Ajaline dünaamika”