Küsimuse kasutus testides

Küsimuse kasutus testis annab ülevaate kõikidest testidest, milles valitud küsimust kasutatakse. Tabelis kuvatakse testi järgmisi andmeid:

  • Pealkiri
  • Raskustase (1-Basic, 2-Medium, 3-High, 4-Top)
  • Kasutusklass (E -eksam, P- harjutus)
  • Küsimuste arv
  • Maksimaalsed punktid (testi küsimuste maksimaalne võimalik punktisumma)
  • Seis     (A- aktiivne, P- passiivne, AL –aktiivne, kasutuses hetkel kehtiva eksami, kontrolltöö testina)
  • Muudetud   (Testi koostamise kuupäev)

Küsimuse kasutus testides andmeid kuvatakse õpetaja liideses, valikus “Küsimused”. Leia küsimus otsinguandmete abil, kliki küsimuse pealkirjal. Vali sakk “Küsimuse kasutus testides”.