Küsimuste tulemused

Testi küsimuste keskmised tulemused kajastab testi küsimuste tulemusi valitud ajaperioodil või kursuse raames. Toodud ülevaates kuvatakse:

  • küsimuse pealkirja
  • keskmist tulemust (%)
  • antud vastuste arvu
  • küsimuse tüüpi
  • küsimuste taset
  • küsimuse maksimaalseid punkte
  • kausta, milles küsimus paikneb

Küsimuste tulemused annab ülevaate testis kasutatud küsimuste sisulisest kvaliteedist – nähtub, millisele küsimusele vastati protsentuaalselt kõige paremini ja millisele kõige halvemini. Millist küsimust on enam kasutatud, millist vähem. Statistiliste tulemuste põhjal saab kaaluda küsimuse formuleerimise õigsust, õppematerjali kvaliteedi ja raskustaseme vastavust sihtgrupiga.

Õpilasele esitatavast testist parema ülevaate saamiseks, saab rakendada testi küsimuste eelvaadet. Selleks tuleb märkida küsimused ja valida op: valikud – Kuva küsimused eelvaates. Eelvaates kuvatakse lisaks eelnevatele küsimuste andmetele testi küsimused (tekst), õiged ja valed vastusevariandid küsimuste kaupa.

Küsimuste tulemusi saab jälgida õpetaja liidese peamenüü valikus „Testid”. Leia vaadeldav test kaustast või otsingu abil. Testi andmete valikus vali sakk „Küsimuste tulemused”.
Testi statistiliste andmete juurde pääseb ka kursuse kalendris kontrolltöö või eksami kalendrikirje avatud andmetes valikus „Näita testi”.