Õpiku andmed

Õpiku andmed annab ülevaate õpikust, koosnedes kolmest plokist: õpiku üldandmed, märgitud õpiobjektid ja peatükid.

  • Õpiku üldandmed

Õpiku üldandmed annab ülevaate õpiku kui suurema õppematerjali sisuühiku struktuurist, koostisest ja seisust. Õpiku sisumaterjal paigutub peatükkide alla.

  • Märgitud õpiobjektid

Õpik, mida koolitaja soovib lähiajal muuta või täiendada, saab kiireks ülesleidmiseks varustada märkega. Valikus „Märgitud õpiobjektid” õpikule lisatud märget. Valikus saab märkida ära õpiku, juhul kui koolitaja soovib seda muuta või täiendada. Samuti saab valikus märget eemaldada. Õpiku märge on nähtav vaid koolitajale. Märge kehtib kaks nädalat, misjärel märge eemaldatakse programmi poolt.

  • Peatükid

Õpikus sisalduv materjal koondub peatükkide alla. Peatükk on õpiku (ala)teema, mis sisaldab üht või mitut sisudokumenti. Iga peatükk sisaldab üht või mitut sisudokumenti. Igal sisudokumendil on pealkiri, määratud dokumendi asukoht, dokumendi tüüp ja järjestus. Koolitaja saab vajadusel muuta sisudokumendi andmeid, lisada või kustutada peatüki sisudokumente.