Õpiku loetavus õppegrupiti

Õpiku loetavus õppegrupiti näitab millised õppegrupid ja kui palju õpikut kasutavad.
Need andmed viitavad õppegrupi aktiivsusele, motivatsioonile kui ka õpiku sihtotstarbelisusele õppegruppide osas. Kindlasti tuleb arvestada asjaoluga, et esitatud statistilised andmed ei erista, kas õpikut kasutas valitud õppegrupis üks või paar isikut või ühtlaselt kogu grupp. Õppegrupi õpilaste õpiku loetavuse detailsemaid andmeid saab jälgida õpilase aktiivsuse andmete juures. (Vt: Õpilase 30-päevane tegevuslogi)