Õpiku loetavuse ajaline dünaamika

Õpiku loetavuse ajaline dünaamika vastab peamiselt kahele küsimusele: millal ja kuidas õpikut kasutatakse teatud ajaperioodi vältel. See näitab kas õpikut kasutatakse õppesessioonil planeeritult, jäetakse lugemine viimasele minutile või ei kasutata üldse. Õpiku kasutamise viis õppesessioonil sõltub nii õpilase õpioskustest, ajaplaneerimise oskustest, harjumustest kui ka motivatsioonist. Osa õpilasi kasutab õppematerjali süstemaatiliselt ja planeeritult. Osa õpilasi loeb materjali viimasel minutil ning osa ei loe üldse. Statistika toob välja ka selle, milliseid loengumaterjale kasutati enam ja milliseid vähem. Põhjuseid, miks õpikut ei kasutata võib olla mitu: näiteks eelistab õpilane otsida andmeid algallikast, õppematerjal pole huvitav või ei vasta sihtgrupile, ei õpitagi või puudub vajadus õppematerjali järele.