30-päevane tegevuste logi

30-päeva tegevuste logi annab ülevaate õpilase tegevusest viimase 30 päeva jooksul. Tegevused on kuvatud erinevate kirjetena (näit. „Kasutaja tegi testi”vms). Kuvatakse järgmisi andmeid:

  • Kuupäev – tegevuse kuupäev
  • Tüüp – tegevuse kirjeldus
  • Pealkiri – õpiobjekti pealkiri
  • Kordi – tegevuste arv
  • Tulemus – tulemus (testi soorituse tulemusprotsent)

Tegevusi saab ümber järjestada, klikkides tabeli päises veergude pealkirjade kõrval oleval noolekesel.
Soovi korral saab märkida valitud tegevusi ning need välja trükkida, kasutades op: prindi.
Õpilase 30-päeva tegevuste logi paikneb õpetaja liideses valikus „Õpilased”. Leia õpilane otsinguandmete alusel. Õpilase andmete lehel vali sakk „30-päeva tegevuste logi.”
Õpilase 30-päeva tegevuste logi on nähtav vaid koolitajale õpetaja liideses.