Arhiveeritud testitulemused

Õpilase arhiveeritud testitulemuste valikus kuvatakse arhiveeritud kursuste eksami ja kontrolltöö tulemusi. Sooritatud või sooritamata eksamitesti, kontrolltöö harjutustesti, sõltumatu testi või praktilise ülesande tulemusi.

Kuvatakse järgmisi andmeid:

 • Kuupäev –  testi sooritamise kuupäev
 • Kood –  kursuse kood
 • Kursus – kursuse ja testi nimetus
 • Tüüp – õppetöö vorm (eksam, kontrolltöö)
 • Tulemus – testi tulemus protsentuaalselt
 • Kommentaar –  hinnag tulemusele (positiivne, negatiivne, ei osalenud)

Klikkides valitud testi kuupäeval, koodil või kursuse pealkirjal, liigutakse edasi avatud testi lehele, kus kuvatakse õpilasele esitatud küsimusi, küsimuste valikvastuseid ja õpilase antud vastuseid.

Avatud küsimuste korral kuvatakse küsimusi, õpilase antud vastuseid ja küsimuse tulemuse punkte.  Sõltumatu testi korral ei kuvata esitatud testi, kuna selle sooritamine toimus väljaspool õppekeskkonda.

Tabelis toodud andmeid saab soovi korral ümber järjestada klikkides tabeli päises olevate veeru pealkirjade kõrval oleval noolekesel.

Õpilase arhiveeritud testitulemused paiknevad õpetaja liideses valikus „Õpilased”. Leia õpilane otsinguandmete alusel. Õpilase andmete lehel vali sakk ”Arhiveeritud testitulemused”.

Õpilane näeb enda arhiveeritud testitulemusi ikooni all “Minu kaust”. “Minu kursuste” allmenüü valikus “Eelmised kursused” vali sakk “Testide tulemused”.
Klikkides valitud testi kuupäeval, kuruse koodil või kursuse nimetusel, viiakse kommenteeritud testi tulemuste lehele.

Õpilane näeb:

 • Õigete, osaliselt õigete, valede ja kontrollimata vastuste hulka
 • Testi küsimuste hulka
 • Soorituse aega
 • Tulemust
 • Testi viimase aasta statistikat

Kui vastuste kommentaarid on avalikustatud, näeb õpilane esitatud küsimusi, valikvastuseid, enda valitud või lisatud vastust ja koolitaja kommentaari. Kommentaar lisatakse vastavalt sellele, milliseks liigitatakse õpilase vastus. Tulemustest nähtub küsimuste kaupa, millisele küsimusele vastas õpilane õigesti, osaliselt õigesti, valesti või jättis vastamata.
Kontrolltöö sõltumatu testi või prakitilise ülesande korral, kus testi või ülesande sootitamine toimus programmiväliselt, ei viidata testi tulemuste lehele.