Õpilase tulemused

Õpilase erinevate õppetöövormide tulemusi kuvatakse nii aktiivse kui ka arhiveeritud testi korral. Aktiivse kursuse tulemusi saab vaadata valikus „Kursused”, valitud kursuse juures valikus „Kursuse tulemused”. Avades kursuse tulemused valikus „Vaata detailseid tulemusi” ning klikkides valitud õpilase tulemusel (protsendil), avaneb vaade õpilase tulemustele valitud hindamise vormi raames.
Kursuse tulemused valikus „Vaata detailseid tulemusi” kuvatakse kõiki kursuse hindamise vorme (teste või ülesandeid) eraldi kirjetena.

Arhiveeritud tulemusi on võimalik vaadata valikus „Ajalugu ja raportid”, valitud kursuse juures „Kursuse tulemused” ning valikus „Vaata detailseid tulemusi”. Klikkides valitud õpilase tulemusel (protsendil) avaneb vaade õpilase tulemustele valitud hindamise vormi raames.

Valikus „Vaata detailseid tulemusi” kuvatakse kõiki kursuse hindamise vorme (teste või ülesandeid) eraldi kirjetena. Üheosalise kursuse korral on valikus üks kirje – test või ülesanne. Mitmeosalise kursuse korral on valikus kõik kursusele registreeritud hindamise vormid. Korraga kuvatakse üks valitud test või ülesanne.

“Õpilase tulemused” moodustab ühe osa aktiivse või arhiveeritud kursuse tulemustest valikus „Vaata detailseid tulemusi”.

Õpilase eksami- või kontrolltöö testi tulemused

Õpilase testi (harjutus- või eksamitesti) tulemuste vaatamiseks on avatud kursuse tulemused ning valitud hindamise vorm (test või ülesanne) valikus “Vaata detailseid tulemusi”.

Klikkides tabelis valitud õpilase tulemusel, avaneb vaade õpilase testisoorituse andmetele:

 • õpilane
 • testi kuupäev
 • tulemus (hinnang)
 • testi tulemus (protsentuaalselt ja punktides)
 • testiosade tulemus (mitu osa/mitmest sooritatud)

Valikus “Testiosade tulemus” kuvatakse:

 • pealkiri (testiosade pealkirjad) kirjetena
 • tulemus testiosade kaupa (protsentuaalselt ja punktides)
 • kommentaar (hinnang)

Valikus op: valikud – “Õpilase vastused” avaneb õpilasele esitatud test ja õpilase vastused.

Tabeli päises pealkirja kõrval (tulemus, kommentaar) klikkides saab tabelis toodud andmeid ümberjärjestada või grupeerida

Õpilase avatud küsimuste vastuste tulemused

Õpilase eksamitesti avatud küsimuste  tulemuste vaatamiseks ava valitud kursuse sakk “Kursuse tulemused” ning hindamise vorm (eksamitest) valikus “Vaata detailseid tulemusi”.

Klikkides tabelis valitud õpilase tulemusel (%), kuvatakse õpilase avatud küsimuste andmeid:

 • Pealkiri – avatud küsimuse pealkiri
 • Küsimuse tekst – esitatud küsimus või ülesanne
 • Maks.punktid – küsimuse maksimaalsed lubatud punktid
 • Punktid – õpilase vastuse punktid peale vastuse hindamist
 • Kontrollitud – kontrollimise kuupäev ja kellaaeg

Klikkides küsimuse pealkirjal, avatakse küsimuse hindamise vaade:

 • Küsimuse tekst
 • Õpilase vastus
 • Punktid
 • Vastuse kommentaar

Hinnatud küsimuse vastuse saab vaatamiseks või muutmiseks taasavada vaid Advanced Teacher (Õpetaja) õigustega koolitaja.

Hinnatud vastused kajastuvad eksamitesti hindes. Peale avatud vastuste hindamist, õpilase tulemused (tulemusprotsent ja hinnang) muutuvad. Eksamitulemuse muutus kajastub ka kursuse tulemuses.

Arhiveeritud kursuse puhul kuvatakse avatud küsimuse vastuste tulemusi valikus „Ajalugu ja raportid”

 

Õpilase vaates kajastuvad avatud küsimuste tulemused: kursuse tulemustes, testi tulemustes ja küsimuse tulemustes.

Avatud küsimuse vastuse vaatamiseks vali õpilase liideses valiku „Minu kursused” alt kursus, mille eksamitestis on  avatud küsimused. Kursuse lehel, valikus „Testide tulemused” kliki testi kuupäeval või pealkirjal. Testi tulemuste kokkuvõttes kuvatakse testi andmeid: tulemust, vastuste hulka vastuste liikide kaupa.

Kontrollimata vastuste arv näitab hindamata avatud küsimuste vastuste hulka.

Kui eksami vormistamisel on koolitaja valinud võimaluse näidata õpilastele vastuste kommentaare, kuvatakse ka avatud küsimuse tulemusi ja lisatud kommentaari küsimuste kaupa: küsimus, õpilase vastus, tulemus ja lisatud kommentaar.

Arhiveeritud kursuse juures kuvatakse avatud küsimuse vastuseid valikus „Eelmised kursused”.

Õpilase testis antud vastused

Õpilase testis antud vastuste tulemuste vaatamiseks vali sakk „Kursuse tulemused” ning valitud hindamise vorm (eksamitest, kontrolltöö test) valikus “Vaata detailseid tulemusi”. Kliki valitud õpilase tulemusprotsendil ja vali op:valikud – Õpilase vastused.

Õpilase vastustena kuvatakse kõiki testis esitatud küsimusi (sh avatud küsimusi), küsimuste valikvastuseid või õpilase lisatud vastused ja tulemuse punkte küsimuste kaupa. Selles valikus ei kuvata kontrolltöö välise testi või ülesande vastuseid.

Õpilase testis antud vastuseid saab jälgida nii aktiivse kui arhiveeritud kursuse tulemuste juures. Arhiveeritud kursuse testis antud vastuseid saab jälgida valikus „Ajalugu ja raportid”.

Õpilase vaates saab jälgida õpilase testis antud vastuseid juhul, kui eksami või kontrolltöö vormistamisel on koolitaja valinud võimaluse näidata õpilastele vastuste kommentaare. Õpilase vaates kuvatakse testi tulemusi küsimuste kaupa: küsimust, õpilase valitud või lisatud vastust, tulemusprotsenti ja lisatud kommentaari

Arhiveeritud kursuse juures kuvatakse avatud küsimuse vastuseid valikus „Eelmised kursused”.

Õpilase kodutöö tulemused

Õpilase kodutöö tulemuste vaatamiseks on avatud kursuse tulemused ning valitud ülesanne valikus “Vaata detailseid tulemusi”.

Klikkides tabelis valitud õpilase kodutöö tulemusel, avaneb vaade õpilase esitatud kodutööle ja hindamistulemustele:

 • õpilane (ees-ja perekonnanimi)
 • töö pealkiri
 • esitamise kuupäev
 • hinnang
 • tulemus (protsentides ja punktides)
 • punktid (100palli skaalal)
 • kommentaar
 • õpilase tööna lisatud failid või lingid, mida saab avada

Lisatud failid/lingid on esitatud nimekirjana. Kuvatud on järgmised andmed:

 • faili/lingi pealkiri
 • URL
 • Ülesse laetud (kuupäev, kellaaeg)

Klikkides nimekirja päises toodud nimetuste kõrval, saab lisatud linke/faile ümberjärjestada.

Õpilase kontrolltöö välise testi või praktilise ülesande tulemused

Õpilase kontrolltöö välise testi või praktilise ülesande tulemuste vaatamiseks on avatud kursuse tulemused ning valitud hindamise vorm (test või ülesanne) valikus “Vaata detailseid tulemusi”.

Klikkides tabelis valitud õpilase tulemusel, avaneb vaade õpilase sõltumatu testi või praktilise ülesande andmetele.

 • õpilane (ees-ja perekonnanimi)
 • testi kuupäev
 • tulemus (hinnang)
 • testi tulemus (protsentuaalselt ja punktides saja palli skaalal)
 • testiosade tulemus (andmed täitmata)

Sõltumatu testi või praktilise ülesande protokolli (faile või linke) saab üleslaadida kursuse valikus „Kalender”, valides sõltumatu testi või praktilise ülesande õppetöö vormi.