Õpilase eksami- või kontrolltöö testi tulemused

Õpilase testi (harjutus- või eksamitesti) tulemuste vaatamiseks on avatud kursuse tulemused ning valitud hindamise vorm (test või ülesanne) valikus “Vaata detailseid tulemusi”.

Klikkides tabelis valitud õpilase tulemusel, avaneb vaade õpilase testisoorituse andmetele:

  • õpilane
  • testi kuupäev
  • tulemus (hinnang)
  • testi tulemus (protsentuaalselt ja punktides)
  • testiosade tulemus (mitu osa/mitmest sooritatud)

Valikus “Testiosade tulemus” kuvatakse:

  • pealkiri (testiosade pealkirjad) kirjetena
  • tulemus testiosade kaupa (protsentuaalselt ja punktides)
  • kommentaar (hinnang)

Valikus op: valikud – “Õpilase vastused” avaneb õpilasele esitatud test ja õpilase vastused.

Tabeli päises pealkirja kõrval (tulemus, kommentaar) klikkides saab tabelis toodud andmeid ümberjärjestada või grupeerida