Raportid

Edutizer võimaldab koostada kursuse tulemustest väljavõtet Exceli tabelina. Andmete päringuks tuleb eelnevalt koostada šabloon.

Šabloon on etteantud parameetritega päringuandmete kogum, mille rakendamisel salvestatud andmeid programmist küsitakse. Igal šabloonil on pealkiri ja soovi korral lisatud kommentaar ning kuni 10 täidetud andmevälja. Šablooni andmeväljad täidetakse rippmenüüs valikus toodud kirjete abil.
Välja nimetusega „Tühi veerg” andmeid šablooni rakendamisel programmi poolt ei täideta. Exceli tabelina kuvatud raporti tühje veerge saab šablooni rakendamisel ise täita. Kõiki pakutud nimekirjas olevaid kirjeid saab ümber nimetada vastavalt kasutaja soovile.

Koostatud šablooni saab rakendada korduvalt erinevate kursuste tulemuste väljavõtteks nii aktiivsete kui ka arhiveeritud kursuse tulemuste juures.

Šablooni koostamine

Šablooni koostamine toimub õpetaja liideses peamenüü punkti “Häälestused” valikus saki „Raportite haldus”all.
Koostatud šabloone saab rakendada korduvalt aktiivsete või arhiveeritud kursuse tulemuste juures.

Šablooni abil koostatakse kuni 10. andmeväljaga päringuandmete kogum, mille abil kuvatakse kursuse tulemusi. Erinevate raportite tarbeks saab koostada mitu erinevat šablooni.
Šablooni abil kuvatud andmed on MS Exceli formaadis.

Šablooni koostamiseks vali õpetaja liideses peamenüüst Häälestused” ja sakk „Raportite haldus”. Vali op: lisa – Uus raporti šabloon. Täida väli “Pealkiri”. Lisa vajadusel kommentaar. Täida kuni 10 andmevälja rippmenüü valikus toodud andmetega. Salvesta.

Järgmiste väljade juures on võimalik muuta vaikimisi määratud andmeid: nimi, kasutaja atribuut, testi tulemus, tulemus testiosade lõikes, vastutava konsultandi nimi, konsultandi atribuut.
Andmete muutmiseks vali op: salvesta – Salvesta ja kuva väljade parameetrid. Muuda valikuid ja kinnita op: salvesta valikuga.

Väljade „nimi” ja „vastutava konsultandi nimi” juures saab valida välja andmeks:

 • Eesnimi, perekonnanimi (vaikimisi määratud valik)
 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Perekonnanimi, eesnimi

Väljade „kasutaja atribuut” ja „vastutava konsultandi atribuut” juures saab muuta vaikimisi määratud atribuudi väärtusi (e-mail, isikukood, telefon vms)

Väljade „testi tulemus” ja „tulemus testiosade lõikes” juures saab valida välja andmeks:

 • Tulemus standardsel kujul (vaikimisi määratud valik)
 • Tulemus punktides
 • Tulemused protsentides

Iga välja (veeru) kõrvale on lisatud väli „Veeru pealkiri”. Kõikide eelnevalt rippmenüü valikust šablooni lisatud väljade nimetusi saab veeru ümbernimetamisega muuta. Šablooni rakendamisel kuvatakse muudetud nimetusega veeru pealkirja.
Välja nimetusega „Tühi veerg” andmeid šablooni rakendamisel programmi poolt ei täideta. Excelina kuvatud raporti tühje veerge saab šablooni rakendamisel ise täita.

Šablooni kasutamine

Eelnevalt koostatud šablooni saab rakendada aktiivsete või arhiveerutud kursuse tulemuste juures.

Aktiivsete kursuse tulemuste andmete päringuks vali õpetaja liideses „Kursused” ja vali kursus klikkides koodil või pealkirjal. Kursuse andmete lehel vali sakk „Kursuse tulemused”. Valikus „Vaata detailseid tulemusi” kliki valitud õppetöö vormil (eksam, kontrolltöö). Valiku op:lisa alt vali sobiv šabloon koodi ja pealkirja järgi ja kliki šablooni koodil.

Arhiveeritud kursuse tulemuste andmete päring toimub õpetaja liideses peamenüü valiku „Ajalugu ja raportid” all. Vali kursus klikkides koodil või pealkirjal. Kursuse andmete lehel vali sakk „Kursuse tulemused”. Valikus „Vaata detailseid tulemusi” kliki valitud õppetöö vormil (eksam, kontrolltöö). Valiku op:lisa alt vali sobiv šabloon koodi ja pealkirja järgi ja kliki šablooni koodil.

Kursuse tulemuste valikus saab šablooni rakendada ühe testi kaupa. Laiendatud valikut saab kasutada arhiveeritud tulemuste juures.

Arhiveeritud kursuse tulemuste juures saab kasutada otsingu abi. Sel juhul saab laiendada šablooni rakendamise võimalusi. Näiteks ühe testi tulemused valitud perioodil. Sel juhul kuvatakse andmeid testi kohta, mida kasutati erinevate kursuste raames.

Otsing leiab soovitud andmeid järgmiste otsinguandmete alusel:

 • Eksam
 • Ajaperiood
 • Kursuse kood
 • Kursuse pealkiri
 • Testi pealkiri
 • Kursuse läbiviija
 • Õpilase nimi
 • Õppegrupp

Leitud andmetele šablooni rakendamiseks vali op: lisa ja kliki sobival šablooni koodil või pealkirjal.

Šablooni haldamine

Õpetaja liideses valikus „Raportite haldus” kuvatakse kõiki aktiivseid šabloone: šablooni kood, pealkiri, koostaja, viimane muutmise kuupäev. Klikkides valitud šabloonil, avatakse šablooni detailsed andmed.

Šablooni muutmine toimub šablooni detailsete andmete juures. Šablooni muutmseks kliki šablooni koodil või pealkirjal. Võimalik on muuta järgmisi välju:

 • Kood
 • Pealkiri
 • Kommentaar
 • Šablooni väljad
 • Veeru pealkirjad
 • Välja vaikimisi määratud valikud

Andmete muutmiseks sisesta väljadele uued andmed ja kinnita valik op. salvesta. Šablooni vaikimisi määratud andmete muutmiseks kinnita op. salvesta – Salvesta ja kuva väljade parameetreid. Muuda soovitud valikuid ja salvesta. (Vt Šablooni koostamine)

Šablooni kustutamine toimub õpetaja liideses valikus „Raportite haldus”. Vali kuvatud nimekirjast šabloon, märkides „linnuke” koodi ees olevasse ruutu ja op. kustuta – Kustuta valitud šabloonid.