Šablooni koostamine

Šablooni koostamine toimub õpetaja liideses peamenüü punkti “Häälestused” valikus saki „Raportite haldus”all.
Koostatud šabloone saab rakendada korduvalt aktiivsete või arhiveeritud kursuse tulemuste juures.

Šablooni abil koostatakse kuni 10. andmeväljaga päringuandmete kogum, mille abil kuvatakse kursuse tulemusi. Erinevate raportite tarbeks saab koostada mitu erinevat šablooni.
Šablooni abil kuvatud andmed on MS Exceli formaadis.

Šablooni koostamiseks vali õpetaja liideses peamenüüst Häälestused” ja sakk „Raportite haldus”. Vali op: lisa – Uus raporti šabloon. Täida väli “Pealkiri”. Lisa vajadusel kommentaar. Täida kuni 10 andmevälja rippmenüü valikus toodud andmetega. Salvesta.

Järgmiste väljade juures on võimalik muuta vaikimisi määratud andmeid: nimi, kasutaja atribuut, testi tulemus, tulemus testiosade lõikes, vastutava konsultandi nimi, konsultandi atribuut.
Andmete muutmiseks vali op: salvesta – Salvesta ja kuva väljade parameetrid. Muuda valikuid ja kinnita op: salvesta valikuga.

Väljade „nimi” ja „vastutava konsultandi nimi” juures saab valida välja andmeks:

  • Eesnimi, perekonnanimi (vaikimisi määratud valik)
  • Eesnimi
  • Perekonnanimi
  • Perekonnanimi, eesnimi

Väljade „kasutaja atribuut” ja „vastutava konsultandi atribuut” juures saab muuta vaikimisi määratud atribuudi väärtusi (e-mail, isikukood, telefon vms)

Väljade „testi tulemus” ja „tulemus testiosade lõikes” juures saab valida välja andmeks:

  • Tulemus standardsel kujul (vaikimisi määratud valik)
  • Tulemus punktides
  • Tulemused protsentides

Iga välja (veeru) kõrvale on lisatud väli „Veeru pealkiri”. Kõikide eelnevalt rippmenüü valikust šablooni lisatud väljade nimetusi saab veeru ümbernimetamisega muuta. Šablooni rakendamisel kuvatakse muudetud nimetusega veeru pealkirja.
Välja nimetusega „Tühi veerg” andmeid šablooni rakendamisel programmi poolt ei täideta. Excelina kuvatud raporti tühje veerge saab šablooni rakendamisel ise täita.