Testiosade tulemused

Testiosade tulemused kajastab valitud testi statistilisi tulemusi testiosade lõikes valitud ajaperioodil või kursuse raames. Toodud ülevaates kuvatakse:

  • testiosa pealkirja
  • keskmist tulemust (%)
  • positiivset tulemust (%)

Testiosade erinevus tuleb eredalt esile, kui testiosad on koostatud erineva raskusastmega, hõlmavad sisuliselt erinevat teemat või ülesehitust.

Testiosade tulemusi saab jälgida õpetaja liidese peamenüü valikus „Testid”. Leia vaadeldav test kaustast või otsingu abil. Testi andmete valikus vali sakk „Testiosade tulemused”.
Testi statistiliste andmete juurde pääseb ka kursuse kalendris kontrolltöö või eksami kalendrikirje avatud andmetes valikus „Näita testi”.