Testi statistilised tulemused

Testi statistika kajastab ühe testi erinevaid statistilisi kokkuvõtteid, mis paiknevad testi andmete erinevate sakkide all:

 • testi andmed
 • tulemuste dünaamika
 • tulemused õppegrupiti
 • küsimuste tulemused
 • testiosade tulemused

„Testi andmed”annab detailse ülevaate testist. „Tulemuste dünaamika” vaatleb testi statistilisi tulemusi nelja erineva perioodi jooksul.”Tulemused õppegrupiti”toob välja õppegruppide tulemuste erinevused. „Küsimuste tulemused kajastab testi sisulist kvaliteeti – küsimuste tulemusi ja kasutust. „Testiosade tulemused” näitab testi erinevate osade tulemusi.

Testi statistika sakkide (va „Testi andmed”) läbivad andmed on:

 • keskmine tulemus
 • keskmine testi sooritamise aeg (min)
 • sooritamisi kokku (arv)

Kolme statistilise valiku „Tulemused õppegrupiti”,„Küsimuste tulemused” ja „Testiosade tulemused” juures saab rakendada valitud ajaperioodi või kursuse filtrit. Vaadeldavaks perioodiks saab korraga rakendada valitud ajaperioodi või kursuse valikut.

Valitud perioodi määramiseks kliki saki avatud lehe tabeli pealkirja järel oleval vaikimisi ajaperioodil, misjärel avaneb valik:

 • alguskuupäev
 • lõppkuupäev
 • kursus

Testi statistiliste andmete kuvamiseks soovitud ajaperioodi vahemikus tuleb määrata perioodi algus– ja lõpuperiood. „Kursuse” välja valik peab jääma tühjaks. Kinnita valik „Uuenda” abil.
Testi statistiliste andmete kuvamiseks valitud kursuse raames tuleb valida „Kursus” valiku rippmenüüst kursuste nimistust ja kinnitada „Uuenda” abil.

Testi statistika paikneb õpetaja liideses valiku “Testid” all. Leia vaadeldav test kaustast või otsingu abil. Testi andmete valikus vali sobiv statistiliste andmete sakk.

Testi andmed

Testi andmeid saab vaadata õpetaja liideses, valikus „Testid”. Leia test kaustast või otsinguandmete alusel, kliki testi pealkirjal. Testi statistiliste andmete lehel vali sakk „Testi andmed”.

Testi andmed annab ülevaate testist:

 • üldandmed (testi pealkiri, juhend, seis, kasutusklass, tüüp,  jms)
 • märgistatud õpiobjektid (lisatud märge, märke panija, kehtivus)
 • küsimused

Õpilasele esitatavast testist parema ülevaate saamiseks, saab rakendada testi küsimuste eelvaadet. Selleks tuleb märkida küsimused ja valida op: valikud – Kuva küsimused eelvaates. Eelvaates kuvatakse lisaks eelnevatele küsimuste andmetele testi küsimused (tekst), õiged ja valed vastusevariandid küsimuste kaupa.

Testi statistiliste andmete juurde pääseb ka kursuse kalendris kontrolltöö või eksami kalendrikirje avatud andmetes valikus „Näita testi”.

Tulemuste dünaamika

Tulemuste dünaamika kajastab valitud testi andmeid nelja erineva ajaperioodi jooksul. Valitud perioodideks on:

 • viimased 7 päeva
 • viimased 30 päeva
 • viimased 90 päeva
 • viimase aasta tulemus

Testi tulemuste dünaamika jälgib ühe testi sooritusi ja statistilisiste tulemuste muutusi valitud perioodi lõikes. Valitud perioodil sooritatud testi tulemuste statistilistest andmetest kuvatakse:

 • testi keskmist tulemust protsentides
 • testi sooritamise ajakulu
 • sooritamiste arvu

Testi tulemuste dünaamikat saab jälgida õpetaja liidese peamenüü valikus „Testid”. Leia vaadeldav test kaustast või otsingu abil. Testi andmete valikus vali sakk „Tulemuste dünaamika”.

Testi statistiliste andmete juurde pääseb ka kursuse kalendris kontrolltöö või eksami kalendrikirje avatud andmetes valikus „Näita testi”.

Tulemused õppegrupiti

Tulemused õppegrupiti kajastab valitud testi statistilisi tulemusi õppegruppide lõikes. Võrreldakse erinevate gruppide tulemusi samal perioodil või sama kursuse raames.

Ülevaates kuvatakse:

 • testis osalenud grupi nimetust
 • grupi keskmist tulemust (%)
 • soorituse keskmist ajakulu
 • soorituste arvu

Testi statistilisi andmeid saab jälgida õpetaja liidese peamenüü valikus „Testid”. Leia vaadeldav test kaustast või otsingu abil. Testi andmete valikus vali sakk „Tulemused õppegrupiti”.
Testi statistiliste andmete juurde pääseb ka kursuse kalendris kontrolltöö või eksami kalendrikirje avatud andmetes valikus „Näita testi”.

 

Küsimuste tulemused

Testi küsimuste keskmised tulemused kajastab testi küsimuste tulemusi valitud ajaperioodil või kursuse raames. Toodud ülevaates kuvatakse:

 • küsimuse pealkirja
 • keskmist tulemust (%)
 • antud vastuste arvu
 • küsimuse tüüpi
 • küsimuste taset
 • küsimuse maksimaalseid punkte
 • kausta, milles küsimus paikneb

Küsimuste tulemused annab ülevaate testis kasutatud küsimuste sisulisest kvaliteedist – nähtub, millisele küsimusele vastati protsentuaalselt kõige paremini ja millisele kõige halvemini. Millist küsimust on enam kasutatud, millist vähem. Statistiliste tulemuste põhjal saab kaaluda küsimuse formuleerimise õigsust, õppematerjali kvaliteedi ja raskustaseme vastavust sihtgrupiga.

Õpilasele esitatavast testist parema ülevaate saamiseks, saab rakendada testi küsimuste eelvaadet. Selleks tuleb märkida küsimused ja valida op: valikud – Kuva küsimused eelvaates. Eelvaates kuvatakse lisaks eelnevatele küsimuste andmetele testi küsimused (tekst), õiged ja valed vastusevariandid küsimuste kaupa.

Küsimuste tulemusi saab jälgida õpetaja liidese peamenüü valikus „Testid”. Leia vaadeldav test kaustast või otsingu abil. Testi andmete valikus vali sakk „Küsimuste tulemused”.
Testi statistiliste andmete juurde pääseb ka kursuse kalendris kontrolltöö või eksami kalendrikirje avatud andmetes valikus „Näita testi”.

 

Testiosade tulemused

Testiosade tulemused kajastab valitud testi statistilisi tulemusi testiosade lõikes valitud ajaperioodil või kursuse raames. Toodud ülevaates kuvatakse:

 • testiosa pealkirja
 • keskmist tulemust (%)
 • positiivset tulemust (%)

Testiosade erinevus tuleb eredalt esile, kui testiosad on koostatud erineva raskusastmega, hõlmavad sisuliselt erinevat teemat või ülesehitust.

Testiosade tulemusi saab jälgida õpetaja liidese peamenüü valikus „Testid”. Leia vaadeldav test kaustast või otsingu abil. Testi andmete valikus vali sakk „Testiosade tulemused”.
Testi statistiliste andmete juurde pääseb ka kursuse kalendris kontrolltöö või eksami kalendrikirje avatud andmetes valikus „Näita testi”.