Tulemused õppegrupiti

Tulemused õppegrupiti kajastab valitud testi statistilisi tulemusi õppegruppide lõikes. Võrreldakse erinevate gruppide tulemusi samal perioodil või sama kursuse raames.

Ülevaates kuvatakse:

  • testis osalenud grupi nimetust
  • grupi keskmist tulemust (%)
  • soorituse keskmist ajakulu
  • soorituste arvu

Testi statistilisi andmeid saab jälgida õpetaja liidese peamenüü valikus „Testid”. Leia vaadeldav test kaustast või otsingu abil. Testi andmete valikus vali sakk „Tulemused õppegrupiti”.
Testi statistiliste andmete juurde pääseb ka kursuse kalendris kontrolltöö või eksami kalendrikirje avatud andmetes valikus „Näita testi”.