Tulemuste dünaamika

Tulemuste dünaamika kajastab valitud testi andmeid nelja erineva ajaperioodi jooksul. Valitud perioodideks on:

  • viimased 7 päeva
  • viimased 30 päeva
  • viimased 90 päeva
  • viimase aasta tulemus

Testi tulemuste dünaamika jälgib ühe testi sooritusi ja statistilisiste tulemuste muutusi valitud perioodi lõikes. Valitud perioodil sooritatud testi tulemuste statistilistest andmetest kuvatakse:

  • testi keskmist tulemust protsentides
  • testi sooritamise ajakulu
  • sooritamiste arvu

Testi tulemuste dünaamikat saab jälgida õpetaja liidese peamenüü valikus „Testid”. Leia vaadeldav test kaustast või otsingu abil. Testi andmete valikus vali sakk „Tulemuste dünaamika”.

Testi statistiliste andmete juurde pääseb ka kursuse kalendris kontrolltöö või eksami kalendrikirje avatud andmetes valikus „Näita testi”.